Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ УВЕЛИЧАВА ПЕЧАЛБАТА СИ 2.7 ПЪТИ

ЦБА Асет Мениджмънт АД увеличава нетната си печалба близо 2.7 пъти през 2007 г., става ясно от консолидирания отчет на дружеството. За периода компанията е реализирала 1.394 млн. лв. положителен финансов резултат. Това е със 168% над показателя, отчетен в края на декември 2006 г. от дружествата ЦБА Асет Мениджмънт АД, ЦБА - Велико Търново ЕООД, ЦБА - Габрово ЕООД и ЦБА - Русе ЕООД, в размер на 520 хил. лева. (ЦБА Асет Мениджмънт не е изготвяло консолидиран отчет за 2006 г.). Групата отчита 35.5% ръст на приходите от дейността си до 44.722 млн. лв. за 2007 г., спрямо 33.004 млн. лв. година по-рано.
По-добрите резултати се дължат предимно на оптимизиране на бизнес процесите и на увеличените приходи от деветте магазина, които работеха във веригата към началото на 2007 година. През октомври към тях се присъединиха и заработиха два нови супермаркета в Русе и Велико Търново.
След подписването на предварителния договор за покупка на 100% от акциите на Бурлекс 104 АД ЦБА Асет Мениджмънт ще се превърне в най-големия български търговец на дребно с бързооборотни стоки. Вливащото се дружество управлява осем супермаркета във Варна и още три в Добрич, Каварна и Провадия. От началото на 2008 г., ЦБА Асет Мениджмънт откри четири супермаркета в Търговище и сключи десетгодишен договор за наем на нов магазин в Габрово. През март ще бъде открит първият й хипермаркет в София, както и нов такъв в Търговски парк Велико Търново. Така, при успешно приключване на договора с Бурлекс 104 АД, ЦБА Асет Мениждмънт, чрез дъщерните си дружества, ще има 29 магазина в София и в страната. Общата търговска площ на веригата ще достигне 16 500 кв. м до средата на 2008 г. при 3900 кв. м в началото на 2007-а.
На 23 януари 2008 г. стартира търговията с акции на ЦБА Асет Мениджмънт АД на БФБ-София. Дружеството е регистрирано на 20 юли 2006 г. с основна цел да консолидира, обедини и развие бизнеса на дружествата ЦБА Велико Търново ЕООД, ЦБА Габрово ЕООД, и ЦБА Русе ЕООД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във