Банкеръ Daily

Управление и бизнес

БВП нараства с 9.6% през второто тримесечие

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 80.2%, което в стойностно изражение възлиза на 24 932.3 млн. лева.

През второто тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 9.6% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.4% спрямо първото тримесечие на 2021 г., съобщи Националният статистически институт. 

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на годината. БВП в номинално изражение достига 31 085.5 млн. лева. Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на годината е 26 974.5 млн. лeвa.  

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 80.2%, което в стойностно изражение възлиза на 24 932.3 млн. лева. През второто тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 5 844.4 млн. лв. и заема 18.8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Годишни изменения

През второто тримесечие БВП се увеличава с 9.6% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 8.2%.

Крайното потребление регистрира ръст от 6.7%, а бруто образуването на основен капитал нараства с 4.2% през второто тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 20.3%, а вносът на стоки и услуги нараства с 28.6%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във