Банкеръ Daily

Управление и бизнес

БВП на един зает у нас расте реално с 2.6%

През второто тримесечие брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает у нас се увеличава реално с 2.6% в сравнение с второто тримесечие на миналата година. Това сочат предварителните данни от националната статистика.

Заетите лица в икономиката са 3 559 300, а общият брой отработените от тях часове е 1 424 400 000. Структурата на заетостта по икономически сектори показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите /до 59.7%/ и намаление на дела на ангажираните в аграрния и индустриалния сектор през второто тримесечие на на годишна база.

През второто тримесечие брутната добавена стойност* (БДС) средно на един зает се увеличава реално с 3.2% в сравнение с второто тримесечие на 2021 г., а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 2.9 на сто.
Между април и юни равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е най-висока - 12 554.6 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 30.9 лв. за един отработен човекочас (по предварителни данни).

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 9 178.3 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 22.9 лв. от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 449.4 лв. БДС на един зает и 6.3 лв. за един отработен човекочас.

 

*Брутната добавена стойност (БДС) е измерител на стойността на стоките и услугите, произведени на една територия за даден период от време. Тя представлява разликата между крайната стойност на произведената продукция и стойността на изразходваните за нейното производство стоки и услуги (наричани още междинното потребление). БДС е свързана с измерването на БВП, като БВП = БДС + корективи (данъци - субсиди).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във