Банкеръ Daily

Управление и бизнес

БВП е 24.656 млрд. лв. и нараства с 3.5% през първото тримесечие

През първото тримесечие на тази година брутният вътрешен продукт (БВП) достигна 24.656 млрд. лв. по текущи цени, съобщиха от Националният статистически институт. На човек от населението се падат 3 523 лв. от стойностния обем на показателя.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.5% на БВП в сравнение със същия период на миналата година. Показателят е по-висок от предварителната оценка за 3.4 процента. 

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2019 г. възлиза на 20 950 млн. лв. по текущи цени. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката запазва равнището си от същото тримесечие на 2018-а. Индустриалният сектор обаче намалява относителния си дял с 0.4 процентни пункта до 29.4 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 68.3% при 67.9% през същия период на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във