Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бургас става център за изследване на Черно море

Бургас да стане национален и европейски център на научно-изследователската дейност за проучване на флората и фауната в Черно море. Това е амбицията на Община Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, които реализират съвместен проект за опазване на Бургаския залив от замърсяване, съобщават от общината. Той е озаглавен „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“.

Подробни изследвания за замърсеността на морската вода ще бъдат извършени в шест точки в Бургаския залив, където има силно влияние на човешката дейност. Сред тях са крайбрежието на „Сарафово“ и Крайморие, районът на остров Света Анастасия и плажовете в Бургас.

Информацията ще бъде обобщена в подробна карта. Амбициите  са данните ще се използват за разработване на стратегии и дейности, които да ограничат в максимална степен замърсяването на Черно море.

Със специален апарат за подводни дейности ще се заснемат отпадъците както на повърхността на водата, така и на морското дъно.

За ограничаването на замърсяването с пластмаса администрацията на Община Бургас планира да създаде „син етикет“. Той ще се дава на тези заведения, които спрат използването на такива прибори и съдове за еднократна употреба. Те ще бъдат представяни като пример за добри екологични практики по време на конференции, посветени на околната среда и туризма.

Като част от мерките за управление на човешкото въздействие върху морската околна среда, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще разкрие нова дисциплина "Полимерни замърсители в морска среда" към магистърски програми „Екология и опазване на околната среда”, „Екология и екологичен мениджмънт” и „Технология на материалите и материалознание". 

Проектът „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“ се финансира по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., и е  продължителност - 24 месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във