Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бургас ще ползва кредит за съфинансиране на спечелени големи проекти

Централната градска част на Бургас с пристанището и залива

Община Бургас е спечелила европейско финансиране и има готовност да изпълни няколко големи и полезни за града проекта на обща стойност десетки милиони лева, съобщиха от пресцентъра на общината.

Един от тях е за изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности - място за временно укритие на риболовни кораби/закрита лодкостоянка в местност "Рибарско пристанище", кв. "Крайморие" в Бургас. Предвижда се обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26.

Ще се работи и по интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап, както и за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт - "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух", чрез закупуване на нови електробуси.

Правилата на Европейския съюз обаче изискват Община Бургас да осигури процент свое финансово участие в тези проекти, за да получи безвъзмездно по-голямата част от парите. За тази цел тя е получила от местния парламент разрешение за поемане на дългосрочен дълг от "Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ" ЕАД и/или ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент "Фонд за градско развитие", финансиран със средства от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 за регионите София и Южна България, съобщават от общината.

Община Бургас планира максимален размер на дългосрочния дълг - до 14 784 885 лева. Тя няма да го обезпечи със свое недвижимо имущество, а с настоящи и бъдещи приходи. Срокът за погасяване на този заем ще бъде до 12 години. Вече се е провело и общественото обсъждане.

Бурга̀с е най-големият град в Югоизточна България и вторият по големина на българското Черноморие, а със своето землище от 253.644 кв. км, той е вторият град по площ в България (след София). Населението на града е около 235  жители и това го прави четвъртият по големина град в страната (след София, Пловдив и Варна). Бургас е най-важният културен, стопански, транспортен, управленски, туристически и просветен център в Югоизточна България. Градът е административно средище на едноименната община и област.

Facebook logo
Бъдете с нас и във