Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БУЛСТРАД СДАВА ЗЕЛЕНА КАРТА

БУЛСТРАД ще плати задълженията си по старите искове, произтичащи от застраховката Зелена карта. Освен това през следващата седмица (14-15 юни) в Андора изпълнителният директор на Булстрад Румен Янчев ще участва в Генералната асамблея на Съвета на бюрата и лично ще уведоми ръководството му, че са преодолени всички разногласия и процедурата по учредяването е в ход. Както в. Банкеръ вече е писал междуналодната структура също искаше да има официални гаранции от Булстрад, че ще покрие евентуални искове по застраховки Зелена карта, засягащи периода когато само тя продаваше услугата в България.
Работната група към Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), която трябваше да подготви учредяването на националната структура, и Булстрад се споразумяха по всички спорни моменти, съобщи ръководителят на експертите Йордан Генчев. Този ангажимент ще бъде изрично вписан в устава на новото Национално бюро за Зелена карта, а освен това и в протокола на учредителното събрание, което вероятно ще бъде свикано след около месец. По този начин се гарантира, че няма да бъдат нарушени интересите както на застрахованите, така и на другите застрахователи, които ще се включат в Националното бюро. До седмица експертите на Булстрад трябва да представят в АБЗ подробна информация за спецификата на Зелена карта - анализ за честотата на щетите, квотата на щетите, средния размер на обезщетенията и на други специфични параметри.
След като колегите от Булстрад изготвят информацията, тя ще бъде предоставена заедно с проекта за устав на новото бюро на всички лицензирани автозастрахователи, обясни Йордан Генчев. - Едва когато компаниите се запознаят с документите, ще пристъпим и към учредяването на бюрото. Според Генчев най-вероятно българското бюро по Зелена карта ще заработи на 1 януари 2002 година.
Общозастрахователните компании в България са 20, но само 18 от тях имат лиценз да извършват автомобилни застраховки. За момента само 16 оправомощени автозастрахователи са изразили готовност да се включат в Националното бюро. Мел инс се отказа да продава зелените застраховки, а Кю Би И все още не е получила разрешение за това от компанията майка. Според Генчев не е изключено след като колегите му се запознаят с всичките подробности около продажбата на Зелена карта, и други да се откажат.
На предстоящото учредителното събрание трябва да бъде приет уставът на бюрото, който ще регламентира правата и задълженията на неговите членове. Структурата ще ръководи петчленен управителен съвет, като не е задължително членовете му да работят в застрахователни компании. Това ще даде възможност в управителното тяло да влязат и независими експерти. Мандатът на управителния орган, поне според сегашния проект за устав, ще бъде тригодишен. За да станат членове на Националното бюро Зелена карта, автомобилните застрахователи освен лиценз ще трябва да имат и много добра презастрахователна програма и по възможност тя да е обвързана с чуждестранни партньор. Според Йордан Генчев най-удачно е да бъде изработена обща презастрахователна програма, която да получи одобрението на всички бъдещи членове на Националното бюро.
Обикновено, за да започне работа едно национално бюро, Съветът на бюрата в Лондон иска шестмесечно предизвестие. Според нашите експерти то тече от 9 февруари, когато АБЗ е изпратила писмо, с което иска указания за учредяването бюрото. След учредяването на бюрото за Зелена карта застрахователите ще трябва да кандидатстват за лиценз пред Националният съвет по застраховане, а след като го получи - да впишат новата структура в съда. Изкачването на всички бюрократични стъпала ще отнеме три-четири месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във