Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БУЛСТРАД - ПРЪВ НА ОБЩОЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ НИ ПАЗАР

Премиен приход в размер на 67.03 млн. лв. постигна през миналата година Булстрад, отчетоха пред акционерите на компанията нейните мениджъри. Това стана ясно на проведеното на 5 април общо събрание на акционерите. В сравнение с предходната 1999 г., когато дружеството отчете премиен приход от 47.606 млн. лв., прирастът е значителен - около 40 процента. Този финансов резултат отрежда на Булстрад първо място на общозастрахователния пазар у нас с дял от около 19.9 процента. През 1999 г. компанията заемаше трето място и държеше 17.11% от пазара.
Най-голям дял в портфейла на Булстрад заемат автомобилните застраховки, имуществените застраховки, Карго-то, застраховките на плавателни и летателни средства. Компанията е безспорен лидер у нас в предлагането и в продажбата на последните две услуги.
През 2000 г. Булстрад е изплатил обезщетения в размер на 42.395 млн. лв. и е внесъл в държавната хазна 2.878 млн. лв. под формата на данъци. Печалбата на застрахователната компания за миналата година пък възлиза на 561 000 лв. и е отнесена във фонд Резервен, уточниха представители на Булстрад.
Мениджърите на компанията възнамеряват и през тази година да диктуват застрахователната мода у нас. В най-скоро време ще пуснем на пазара още няколко нови и много атрактивни застрахователни продукти, съобщи преди време за в. БАНКЕРЪ изпълнителният директор на дружеството Румен Янчев. Допълнителна мотивация за престижно представяне на компанията през 2001 г. дава и фактът, че предстои честване на 40-ата й годишнина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във