Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БУЛСТРАД НАДЯНА ЖЪЛТАТА ФЛАНЕЛКА

И след деветия месец на тази година БУЛСТРАД оглавява класацията по премиен приход сред лицензираните общозастрахователни дружества у нас. Над 50 млн. лв. са премийните приходи на компанията от началото на годината до 30 септември, което представлява 22.38% пазарен дял. С тези си финансови показатели Булстрад възвърна славата си на лидер в общото застраховане, която през последните една-две години беше под въпрос. В края на миналата година компанията заемаше едва трето място, а пазарният й дял бе 17.12 процента. Различни специалисти от бранша прогнозираха, че в дейността на БУЛСТРАД ще има трусове, свързани с нейното раздържавяване. Тази прогноза обаче не се сбъдна. Напротив - финансовият анализ на компанията показва, че тя има ръст в дейността си над 40 процента. Ако БУЛСТРАД издържи на това темпо, в края на декември финансовия й резултат ще възлиза на 67-68 млн. лв., а това число гарантира на компанията лидерското място в общото застраховане. Между хората, работещи в този сектор, се твърди, че просперитетът на БУЛСТРАД се дължи в известна степен на трудностите, които изпитва ДЗИ. Тенденцията, която се забелязва през тази година, е, че голям брой от клиентите на държавния застраховател търсят закрила от наскоро приватизираната компания.


Алианц-България е втора по резултати, както и през миналата година. Събраните за първите девет месеца премии са 42.3 млн. лв., а пазарният й дял е 18.93 процента. За сравнение през 1999 г. тези показатели на българо-немското застрахователно дружество са били съответно 49.77 млн. лв. и 17.89 процента. Това означава, че прирастът в дейността на Алианц-България е около 10-12 процента. Мениджърите на българо-немското дружество очакват премийният му приход да набъбне до около 56-58 млн. лв., а пазарният му дял да прескочи 20-процентната граница.


Миналогодишният лидер на застрахователния пазар ДЗИ отстъпи на трета позиция. Приходите на държавния застраховател за този период са 40.5 млн. лв., което представлява 18.13% от пазара. Миналата година ДЗИ държеше 24.96% от застрахователния пазар и приходите й възлизаха на 69.44 млн. лева. Най-оптимистичните прогнози сочат, че в края на годината държавният застраховател ще има приход от около 54 млн. лева. Това означава спад в дейността от приблизително 20 процента.


Много сериозно увеличава пазарното си присъствие застрахователно дружество Бул инс, което е реализирало приходи за над 31 млн. лева. За сравнение през цялата 1999 г. компанията е имала премиен приход от 28.523 млн. лева. Пазарният й дял е 13.88%, което я нарежда на четвърто място.


Лек спад обаче се забелязва в дейността на миналогодишния пазарен фаворит ЗК Орел. Очакваше се, след като в дружеството влезе като акционер Мюних Ре, както и след някои промени в мениджмънта, то да дръпне напред. Това обаче не стана и най-вероятно Орел ще регистрира в края на годината известно отстъпление от позициите си. Към момента пазарният дял на компанията е спаднал с около 1.4 процента.


Освен ДЗИ и Орел с отрицателен темп на растеж на приходи от застрахователна дейност са Европа и Енергия. Финансовите проблеми около Европа се обясняват с разразилите се през годината скандали между акционерите, които не могат да поделят дружеството и да се разберат кой ще го управлява за в бъдеще. За разлика от тях няма разумно пазарно обяснение за спада в премийния приход на Енергия за първите девет месеца на годината. През 1999 г. енергийният застраховател е реализирал премиен приход в размер на 13.74 млн. лв., което е 4.71% от пазара, а през първите девет месеца на тази година резултатите са съответно 3 млн. лв. и 1.34 процента. Може би затова мениджърите на Енергия отказват да съобщят официално финансовите си показатели. Такава информация отказват и шефовете на Витоша, въпреки че по данни, достигнали до в.БАНКЕРЪ, компанията ще задържи пазарните си позиции от миналата година.


Похвално е пазарното поведение на Юпитер - въпреки че от една година работи без лиценз, компанията успя да съхрани пазарните си позиции и размера на премийния си приход на равнището от 1999 година.


Сумираният ръст на общото застраховане през изминалите девет месеци, сравнени със същия период на миналата година, е около 7-8%, а премиите надхвърлят сумата от 223.4 млн. лева. За сравнение за цялата 1999 г. премийният приход на общозастрахователните компании е 278.3 млн. лева.


С фантастичните 30% се е увеличила дейността на животозастрахователните компании. За деветте месеца на тази година те са събрали 30.36 млн. лв. премии. За цялата 1999 г. те са били общо 31.6 млн. лева. На фона на икономическата стагнация у нас финансовите резултати, постигнати в този бранш за деветте месеца, меко казано, изненадват - през последните две години животозастрахователният бизнес просто линееше. Обяснението за радващата тенденция се съзира във факта, че през последната година бе охлабена данъчната примка, която душеше животозастрахователите. Но все още е рано, а и доста трудно да се прогнозира как ще се отрази върху животозастрахователната дейност началото на допълнително задължително пенсионно осигуряване.


Раздвижването на животрозастрахователния пазар се дължи основно на компанията Орел Живот, която сериозно диша във врата на лидиращия държавен застраховател ДЗИ-Живот. За първите девет месеца на тази година частното дружество е инкасирало приходи в размер на 9.6 млн. лева. За сравнение през цялата 1999 г. те са били 5.874 млн. лв., а това означава ръст от около 64 процента. Пазарното присъствие на Орел Живот се е увеличило от 18.58 на 31.6% в края на септември. Естествено Орел Живот триумфира за сметка на ДЗИ, който в животозастраховането отстъпва извоюваното през годините, макар че остава първи по резултати. За първите девет месеца на 2000 г. държавният застраховател има премиен приход от 15 млн. лв., което му отрежда 49.4% пазарен дял. За сравнение през цялата минала година ДЗИ е събрал приходи по застраховки Живот в размер на 19 730. млн. лв., което представлява 62.43% от пазара. Все пак мениджърите на института прогнозират, че до края на годината ще съберат толкова премии, колкото и през 1999 година. Пазарният дял обаче трудно ще прескочат 50-те процента. Жалкото е, че точно в годината на приватизация държавният застраховател инкасира най-слабите си резултати. Според специалистите това със сигурност ще се отрази негативно и на продажбата на дружеството.


Друга тревожна тенденция за държавния застраховател е, че успоредно с намаляването на сумата от привлечени премии сериозно се увеличава размерът на изплащаните обезщетения.


На почетното трето място с 6.59% дял от животозастрахователния пазар е Алианц България Живот. Размерът на премийния му приход е 2 млн. лева. Що се отнася до другите девет животозастрахователни компании, те запазват приблизително същите премийни приходи и пазарни позиции (общото им пазарно присъствие е едва 12.4%), които са имали и през 1999 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във