Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БУЛСТРАД И БЪЛГАРСКИ ИМОТИ ЩЕ СЕ СЛЕЯТ

Австрийската застрахователна група Винер Щетише направи на 15 ноември 2005 г. пряка капиталова инвестиция и придоби 40% от акциите на Кардан файненшъл сървисиз срещу 112.6 млн. евро. Кардан файненшъл сървисиз (KFS) със седалище в Холандия е мажоритарен собственик ( с 58.18%) на Ти Би Ай Холдинг. Миноритарни собственици в Ти Би Ай Холдинг са Мидоушън Партнерс, бивш фонд на Дойче Банк и английският фонд Ингълфийлд.
От Ти Би Ай България съобщават ,че в резултат на сделката стойността на Ти Би Ай Холдинг възлиза на 340 лн. евро. След период от пет години от деня на транзакцията Винер Щетише може да увеличи своя процентен дял в Кардан файненшъл сървисиз до 50% чрез закупуване на допълнителни акции и увеличение на капитала гласи споразумението между двете европейски финансови институции. Сделката ще приключи, след като бъде извършен дю дилиджънс и страните получат одобрението на съответните регулаторни органи в Австрия и Холандия. След финализирането на покупката двете финансови групи ще оптимизират застрахователната си дейност.
Споразумението допълнително ще укрепи взаимното партньорство на Ти Би Ай Холдинг и Винер Щетише в румънската животозастрахователна компания Омниазинг Лайф, където двете групи притежават по 50% от дяловия капитал.
Гюнтер Гайер, генерален секретар на Винер Щетише, каза по повод на сделката: С този нов ангажимент Винер Щетише получава още една възможност да утвърди позициите си в страните в Централна и Източна Европа. Следствие на сделката Винер Щетише ще придобие в България втора по ранг позиция на застрахователния пазар, а в Хърватска ще се изкачи на четвърта позиция. На пазара на пенсионното осигуряване Винер Щетише ще има над един милион клиенти.
От Ти Би Ай България съобщават, че сделката с Винер Щетише по никакъв начин няма да повлияе на структурата на финансовата група у нас, чийто мажоритарен акционер е Ти Би Ай Холдинг, Холандия. Новите съсобственици Кардан файненшъл сързисиз и Винер Щетише имат намерения да си сътрудничат в сферата на финансови услуги в страните от Централна и Източна Европа.
Как това сътрудничество ще се отрази на застрахователната дейност на двамата съакционери в България е рано да се каже, тъй като няма детайлизирана програма по отделните страни, съобщи за БАНКЕРЪ Евгени Попов, изпълнителен директор на Ти Би Ай България.
Ти Би Ай Холдинг оперира в осем източноевропейски държави, включително в България, в Русия, Украйна и Грузия. Вероятно ще се стигне и до сливане между застрахователните компании на двете групи - Български имоти, собственост на Винер Щетише и Булстрад, собственост на Ти Би Ай Холдинг. Булстрад има 17% пазарен дял, а Български имоти е с 1.39% пазарен дял в общото застраховане.
Междувременно през седмицата бе открит първият съвместен офис между Ти Би Ай България и СИБАНК в гр. Варна. Целта на своеобразния финансов супермаркет е да се постигне по-добро и комплексно обслужване на клиентите.
Ти Би Ай България АД предлага пълна гама от услуги в областта на пенсионното и здравното осигуряване, застраховането, лизинга, потребителското финансиране, бизнес и ипотечно кредитиране, управлението на активи на инвестиционни фондове. В нейната структура влизат ПОК Доверие, ЗПАД Булстрад, Булстрад Живот, Ти Би Ай Здравно осигуряване, Ти Би Ай Кредит, Ти Би Ай Лизинг, Ти Би Айсет Мениджмънт, Ти Би Ай Инвест, Ти Би Ай Евробонд и Ти Би Ай Динамик, които обслужват общо 1.35 млн. клиенти.
Ти Би Ай България е част от регистрираната в Холандия финансова група Ти Би Ай Холдинг Файнешъл Сървисиз Груп. Акционери в него са инвестиционната компания Кардан Ен Ви, МидОушън Партнерс чрез Дойче Банк и британският инвестиционен фонд Енгълфийлд Кепитал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във