Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Буллс" контролира пряко и непряко 69.66% от "Индустриален холдинг България"

Фирмата „Буллс“ АД вече притежава пряко и непряко контрол от 69.657% в капитала на „Индустриален холдинг България“ АД, съобщиха холдинг. Преди това дружеството имаше дял 68.04 на сто.

В края на миналата година „Буллс“ направи търгово предложение към останалите акционери в бившия приватизационен фонд. Около 50 притежатели на такива книжа продадоха акциите, които се изкупуваха по цена от 2.08 лева за един брой. „Буллс“ контролира пряко вече 60.683% при 58.885% преди това.

Припомняме, че холдингът притежава и 10 592 226 броя или 9.86% обратно изкупени собствени акции. Те не дават право на глас.

През изминалата година акциите на „Индустриален холдинг България“ се търгуваха активно, като цената им извървя пътя от 0.79 лева до 2.16 лв. за един брой и поскъпнаха със 173 процента.

Портфейлът на "Индустриален холдинг България" включва дъщерни дружества в няколко сектора - производство и търговия в областта на тежкото машиностроене, корабостроене и  кораборемонт, морски транспорт, пристанищни услуги, проектантски услуги, поддръжка и ремонт и други услуги.

Терминалите "КРЗ Порт Бургас" и "Одесос ПБМ" са част от пристанищата за обществен транспорт в Бургас и Варна, чието развитие все по-силно зависи от икономическата обстановка в България и страните от Черноморския и Средиземноморския регион.

Поскъпването на цените при морските превози повиши финансовите резултатите на „Индустриален холдинг България“ като компанията отчете в края на септември миналата година консолидирана нетна печалба от 30 млн. лв. при загуба от 8 млн. лв. за същия период на 2020-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във