Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Булгартрансгаз“ вече е част от Европейският алианс за чист водород

Европейският алианс за чист водород потвърди присъединяването на "Булгартрансгаз" ЕАД към организацията, съобщиха от държавната компания. 

Участието на българския газопреносен оператор в инициативата ще даде възможност за сътрудничество с останалите европейски партньори в процеса по изграждане на инфраструктура, подходяща за пренос на водород и нисковъглеродни горива, както и за ускорено развитие на водородните технологии и използване на водородното гориво.

През юли миналата година Европейската комисия започна инициатива за създаване на Европейски алианс за чист водород. Тя е в унисон със заложените цели и приоритети в европейските Стратегия за използване на водород и с новата Стратегия за промишлеността. Очаква се инициативата да допринесе за изпълнението на климатичните и енергийни цели на Европейския съюз за неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. чрез декарбонизация на промишлеността, транспорта и производството на електроенергия. Алиансът предвижда изграждане на канал за инвестиции за мащабно производство и подкрепа за търсенето на чист водород в Европейския съюз.

За ускоряване процеса на въвеждането на чист водород в Европа, инициативата планира широко внедряване на водородни технологии до 2030 г., насърчавайки производството на нисковъглероден и зелен водород, както и неговия пренос и разпределение.

Към момента към инициативата са се присъединили 23 от 45-те европейски преносни оператора, членуващи в ENTSOG, в това число: Bayernets, Conexus Baltic Grid, DESFA, Energinet, Enagás, Еustream, Fluxys, Gasunie, GRTgaz, Gas Connect Austria, GAS-SYSTEM,GASCADE Gastransport, Gas Networks Ireland, NET4GAS, Nowega, REN Gasodutos, OGE, ONTRANS, Plinacro, Snam, TRANSGAZ, Teréga, Thyssengas и Elering.

 

Водородът в плановете на "Булгартрансгаз"

В контекста на Пътната карта за водород в Европа и в съответствие със стратегическите цели и приоритети в областта на енергетиката и климата на България, „Булгартрансгаз” ЕАД предвижда изграждане на инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива за захранване на електроцентрали и други потребители във въглищни региони в България.

Предвидените за това инвестиции са в размер на 42.95 млн. лева, четем в проекта за новия 10-годишен план за развитие на инфраструктурата за пренос и съхранение на природен газ на компанията. Документът е разработен за периода 2021-2030 г. и очертава визията за развитие на дружеството в качеството му на независим преносен оператор и оператор на подземно газохранилище.

Според този план приоритетни ще са дейностите за модернизация, рехабилитация и разширение на съществуващата газопреносна инфраструктура и прилежащите й съоръжения, развитието на междусистемната свързаност, увеличаването на капацитета за съхранение и изграждането на нова инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни горива. Очаква се тяхното изпълнение да превърне България в регионален газоразпределителен център (газов хъб), да ускори  газификацията в страната да направи декарбонизация на енергетиката и икономиката необратим процес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във