Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Булгартрансгаз" учреди дъщерна компания за газовия хъб

„Булгартрансгаз“ ЕАД регистрира дъщерна компания „Газов хъб Балкан“ ЕАД. Причината е приетото от Министерски съвет и Народното събрание решение за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на България до 2020 г. и във връзка с реализация на концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на България.

Компанията ще оперира платформи за търговия за нуждите на пазарите на природен газ в рамките на газов хъб „Балкан“. Заедно с физическата инфраструктура на газоразпределителния център ще се осигурят необходимите предпоставки за изграждане на първия ликвиден физически и търговски газов хъб в региона на Югоизточна Европа, базиран в България. Към настоящия момент 100% от акциите принадлежат на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като на по-късен етап не повече от 49% от акциите биха могли да се предоставят на други физически и юридически лица. Това би допринесло за реализация на концепцията за газоразпределителен център „Балкан“ и за увеличаване ликвидността на пазара на природен газ в България и региона на Югоизточна Европа, съобщиха от „Булгартрансгаз“.

„Газов хъб Балкан“ ЕАД ще изгради ликвидна газова борса на територията на България, със сегмент и за двустранна търговия, предлагайки съвременни продукти и финансови услуги. Като първи етап от изграждането на борсата, „Газов хъб Балкан“ ЕАД ще предостави на участниците на пазара на природен газ в България и региона възможност да използват търговска платформа с всички необходими функционалности, съгласно изискванията на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 312/2014 за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи.

Новоучредената компания ще има едностепенна форма на управление чрез Съвет на директорите с Председател - Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов, членове Захари Дечев и Кирил Равначки - Изпълнителен член на Съвета на директорите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във