Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Булгартрансгаз" търси нов заем за 400 млн. лева за газовите си проекти

"Булгартрансгаз" ЕАД  публикува покана за подаване на оферти за предоставяне на банково финансиране под формата на кредит за оперативни и инвестиционни разходи на дружеството, съобщиха от държавната компания.

Необходимостта от допълнително финансиране е свързано с изпълняваните няколко ключови проекти от "Булгартрансгаз". Това са "Балкански поток", междусистемната връзка България-Сърбия, разширението на капацитета на подземното газохранилище "Чирен", както и изграждането на преносни газопроводи, които ще допринесат за осигуряването на повече достъп до природен газ за промишлените и битовите потребители в България.

С тази процедура ще се осигури финансов ресурс за реализацията на инвестиционната програма на дружеството, която е насочена към диверсифициране на източниците, повишаване на сигурността на доставките и позиционирането на България, като газоразпределителен център в региона.

Целта на "Булгартрансгаз" ЕАД е да акумулира финансиране в размер на до 400 млн. евро със срок на изплащане шест години. Отправна точка за цената на търсения финансов ресурс е най-ниската цена, предложена от избраните изпълнители за реализацията на проекта "Балкански поток", а именно 3.9% на годишна база. Ключово условие в тази процедура е цената на финансирането да е по-ниска от тази стойност. Чрез акумулирането на ресурс на по-ниска цена, дружеството ще има възможност да намали разходите си по реализацията на проекта, както чрез предсрочно плащане на част от дължимите суми към изпълнителите, така и посредством по-ниската цена на финансиране.

Акумулираните по този начин средства ще бъдат използвани и за реализацията на останалите ключови проекти на дружеството, насочени към повишаване на диверсификацията на източниците, сигурността на доставките и установяването на конкурентен и прозрачен пазар на природен газ в страната.  

Срокът за представяне на офертите от кандидатите за участие в процедурата е до 17 часа на 30 юни, се посочва в съобщението.

Припомняме, че през миналата година "Булгрансгаз" взе заем от няколко банки на обща стойност 200 млн. евро, за да се разплаща за строежа на "Балкански поток". Стойността на газопровода през българска територия между Турция и Сърбия, с обща дължина от 474 км, е 1.1 млрд. евро.

"Булгартрансгаз" ЕАД е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ. Като част от общоевропейската газова мрежа, дейността на компанията се ръководи от изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет, европейското и българското законодателства.

Компанията е собственик и оператор на:


  • Национална газопреносна мрежа с основно предназначение - пренос на природен газ на територията на България до газоразпределителни мрежи и индустриални потребители на природен газ;

  • Газопреносна мрежа за транзитен пренос на природен газ с основно предназначение – пренос на природен газ през територията на България до съседните държави Румъния, Турция, Гърция и Македония;

  • Подземно газохранилище в Чирен (ПГХ "Чирен") с основно предназначение – съхранение на природен газ за покриване на сезонните неравномерности в потреблението и доставката на природен газ.

"Булгартрансгаз" ЕАД е дъщерно дружество на "Български енергиен холдинг" ЕАД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във