Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Булгартрансгаз" търси финансиране до 155 млн. евро за ключови проекти

"Булгартрансгаз" ЕАД търси банково финансиране под формата на кредит за оперативни и инвестиционни разходи. Държавното дружество е публикувало покана за подаване на оферти.

"Булгартрансгаз" ЕАД е в етап на реализация на ключови проекти, с които се търси диверсификация на източниците и повишаване на сигурността на доставките на природен газ за България и региона. С изпълнението им се цели запазване на ключовата рола на страната като значим регионален газоразпределителен център. Други проекти пък са  насочени към разширение на газопреносната мрежа до региони в България. Такива са разширението на капацитета на подземното газохранилище „Чирен“, участието в терминала за втечнен природен газ край Александруполис, Гърция, междусистемната връзка България-Сърбия и газопреносните отклонения до общините Панагюрище, Пирдоп, Свищов, Банско и Разлог.

С тази  процедурата се търси осигуряване на финансов ресурс за реализация на инвестиционната програма на дружеството. В рамките на процедурата "Булгартрансгаз" ЕАД очаква да набере финансиране в размер на до 155 млн. евро със срок на изплащане шест години. Отправна точка за цената на търсения финансов ресурс е резултатът от аналогична процедура, проведена от „Булгартрансгаз“ ЕАД през юни миналата година.  Ключово условие в рамките на настоящата процедура е цената на финансирането да е по-ниска от 2.5% годишно.

Набраните средства ще подпомогнат активните и действията на „Булгартрансгаз“ ЕАД за повишаване сигурността на доставките и за развитие на конкурентен и прозрачен пазар на природен газ в страната и региона.  

Офертите за участие в процедурата могат да се представят до 5 март.

 

Управление на разплащателни сметки

„Булгартрансгаз“ ЕАД  има сключени рамкови договори с финансови институции за  администриране и управление на разплащателни и депозитни сметки в лева, евро и щатски долари. С цел диверсификация на банките, както и с цел осигуряване на по-добри условия при плащанията на оперативните и инвестиционните разходи на  „Булгартрансгаз“ ЕАД, дружеството публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга “Платежни и свързани услуги, т.е. откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари”, както и услугата “Откриване и администриране на депозити в лева, евро и щатски долари”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във