Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Булгартрансгаз" ще стимулира съхранението на природен газ в "Чирен"

"Булгартрансгаз" предприема мерки за осигуряване на стимули за използване на подземното газово хранилище "Чирен". Цел е да се постигне по-високо равнище на запълване, с което да се подобри сигурността на доставките на газ през зимата на 2022-2023 година.

От държавното дружество уточниха, че решението е в съответствие с целите на регламентите на Европейския парламент и Съвета на Европа относно съхранението на природен газ.

По предложение на "Булгартрансгаз" и след решение на Комисията за енергийно и водно регулиране бе предприета пазарна мярка за стимулиране на съхранението на природен газ. С нея бяха определени нулеви цени за достъп за входните и изходни точки от/към газохранилището за газовата година 2022/2023, което ще бъде в сила от 1 октомври тази година.

В тази връзка "Булгартрансгаз" уведомява настоящите и потенциалните участници на газовия пазар в България, че от 1 октомври се премахват търговете за капацитет за пренос до входно-изходна точка газоизмервателна станция "Чирен", като капацитетът за вход ще се разпределя на базата на разпределения капацитет за добив, а капацитетът за изход от мрежата ще се разпределя на базата на разпределения капацитет за нагнетяване.

В допълнение, с цел постигане на по-високо равнище на запълване на ПГХ "Чирен" през нагнетателния период и подобряване на използваемостта на свободния капацитет за съхранение, от 18 август тази година, към съществуващите търгове за капацитет за съхранение, провеждани на Платформата за резервиране на капацитет (RBP) преди месеца за съхранение, се добавят четири допълнителни търга за капацитет за съхранение в рамките на текущия газов месец.

Допълнителните търгове ще се провеждат всеки четвъртък от текущия газов месец, за който са предназначени, на цената за месечен капацитет за съхранение. За осмия месец търговете ще бъдат проведени на 18 август и на 25 август с продължителност два часа и начален час 13:00 часа, уточняват от компанията.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във