Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Булгартрансгаз" се подготвя за отклонението на "Турски поток"

Категоричен отговор на въпроса ще има ли отклонение на газопровода "Турски поток" към България все още няма. Но това очевидно не пречи на "Булгартрансгаз" да се подсигури за евентуалното свързване.

На 26 юни  държавната компания обяви обществена поръчка за инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на "Преносен газопровод от българо-турската граница до ГИС "Странджа" и възел за включване към транзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2". Прогнозната стойност на търга е 48 944 646 лв., а оферти могат да се подават до 26 юли. Сумата ще бъде платена със средства на компанията, т.е. за проекта няма европейско финансиране. Иначе преносният газопровод ще е дълъг 11 километра. 

"Булгартрансгаз" изисква кандидатите задължително да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите. Освен това те трябва да са изпълнили за последните пет години дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката в частта на строителството. Това на практика означава претендентите да са извършвали ново строителство, реконструкция или основен ремонт на газопровод, преминаващ извън урбанизирани територии с дължина най-малко 10 000 метра непрекъснат участък.

Прави впечатление обаче, че документацията към обществената поръчка е изпълнена с условности. Причината е, че на практика България не е получила зелена светлина за отклонение на "Турски поток". Или както от "Булгартрансгаз" се изразяват: "Възлагането на изпълнението на дейностите по договора, който ще бъде сключен въз основа на настоящата обществена поръчка, е поставено под условие с оглед очакваното изграждане на газопровод, който ще даде възможност за пренос на природен газ по сухопътната част на турска територия на газопровод "Турски поток" до Европа..."

От държавното дружество допълват също така, че възлагането на поръчката е под условие и "поради необходимост от постигане на съгласие с бъдещата проектна компания за изграждане на газопровод на територията на Турция". 

Съмненията ще бъдат разсеяни едва когато Москва и Анкара вземат категорично решение дали отклонението ще минава през България или през Гърция. Руските високопоставени чиновници неведнъж са казвали, че искат твърди гаранции както от България, така и от Европейската комисия предвид лошия опит, натрупан покрай проваления "Южен поток". 

Facebook logo
Бъдете с нас и във