Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Булгартрансгаз" получава 55 млн. лева от ЕС за модернизация

Общо 55 млн. лева безвъзмездна финансова помощ за проекта "Рехабилитация, модернизация и разширение на българската преносна система - Фаза 2" ще получи "Булгартрансгаз". Това бе решено от координационния комитет към механизма за свързване на Европа. 

Дейностите са за рехабилитацията на два участъка от северния полупръстен на газопреносната система с обща дължина около 81 км. Това са участъците "ОС Беглеж - КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово" с дължина 58 км. и "ОС Вълчи дол - КВ Преселка" с дължина около 23 км. Средствата са предназначени за доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на двата участъка, както и за свързаните с това дейности по строителен надзор. С рехабилитацията на участъците ще се гарантира по-сигурен и надежден пренос на природен газ. Предвижда се  дейностите по рехабилитация на участъците да се изпълняват в периода януари 2019 – юни 2022 година.

Целта на проекта от общ интерес „Рехабилитация, модернизация и разширение на българската преносна система – Фаза 2“ е адаптиране на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД към плановете за развитие на инфраструктурата в региона. По този начин ще се осигури техническa възможност за пренос на допълнителни количества природен газ през територията на страната, постъпващи през съществуващите и нови входни и изходни точки като интерконекторите Гърция-България, България-Сърбия, концепцията за изграждане на Газов хъб „Балкан”, както и плановете за разширение на ПГХ „Чирен”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във