Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Булгартрансгаз" обяви две обществени поръчки за интерконектора България-Сърбия

„Булгартрансгаз“ обяви първите две обществени поръчки за реализацията на междусистемната газова връзка България–Сърбия. Първата поръчка на стойност 540 хил. лв. без ДДС е за изработване на технически проект за интерконектора на българска територия. Оферти за участие в нея ще се приемат до 3 юли. 

За втората обявена процедура „Булгартрансгаз“  търси консултант по проекта, който ще трябва да упражнява и строителен надзор. Прогнозната стойност на тази процедура е 320 хил. лв. без ДДС, а оферти за участие ще се приемат до 17 юли. 

Класирането на участниците и по двете поръчки ще се извършва на база на икономически най-изгодна оферта, която се изразява в оптимално съотношение качество/цена, съгласно обективни показатели като срок на изпълнение, ценови параметри и други.

Междусистемната връзка България – Сърбия трябва да бъде въведена в експлоатация през 2022 г.  и е обявена за проект от общ интерес за Европейския съюз. Нейната реализация е част от управленската програма на правителството в сектор Енергетика, насочена към гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. 

Газопроводът е с обща дължина около 170 км от гр. Нови Искър, България до гр. Ниш, Република Сърбия, от които около 62 км на българска територия.След изграждането й, газовата връзка ще бъде с пропускателна способност 1,8 млрд. м3/г. с възможност и за реверсивен поток.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във