Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Булгартрансгаз“ има вече ОВОС за КС „Нова Провадия“ от трасето на „Балкански поток“

"Ферощал Балкангаз" даде най-ниска оферта за изграждане на две компресорни станции за газовия хъб.

Въпреки неяснотите около изграждането на продължението на "Турски поток" ("Балкански поток") или разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, продължава наливането на пари в този проект. 

Газовият оператор, извършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ у нас, има инвестиционно предложение за проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“ - входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки- електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия“. То е към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо - сръбската граница“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД. С Решение май 2018 г. на Министерски съвет проектът е обявен за обект от национално значение.

Сега от държавната компания обявиха, че за това инвестиционно предложение в изготвен вече доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ДОСВ).

Предстоят и обществени обсъждания, като от „Булгартрансгаз“ ЕАД съобщиха, че писмени становища могат да се предоставят в Централно управление на дружеството в София или на срещата за обществено обсъждане.

"Булгартрансгаз" ЕАД подписа през октомври миналата година договор с ДЗЗД "ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ" за инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на компресорни станции "Расово" и "Нова Провадия". С изграждането им ще се повиши налягането по трасето на инфраструктурата от турско-българска до българо-сръбска граница - "Балкански поток". Проектът ще осигури необходимата инфраструктура за реализацията на концепцията за европейски газоразпределителен център "Балкан" в България. Разширението на газопреносната инфраструктура на територията на страната ще повиши сигурността на доставките на природен газ от различни източници и ще осигури предпоставки за засилване на конкуренцията на пазара.

Πpoeĸтът „Бaлĸaнcĸи пoтoĸ“ е чacт oт ĸoнцeпциятa зa гaзoв xъб "Бaлĸaн", чиятo цeл e дa yтвъpди poлятa нa Бългapия ĸaтo вoдeщ тъpгoвcĸи paзпpeдeлитeлeн цeнтъp в peгиoнa и Eвpoпeйcĸия cъюз.

Общата стойност на договора е 350 832 437.59 лева. ДЗЗД "ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ" е обединение от две български и една чужда компания, като негови членове са: Ферощал Индустрианлаген ГмбХ – Германия, "Главболгарстрой" АД и "Главболгарстрой Интернешънал" АД. Декларирани от обединението подизпълнители са: Солар Търбайнс Юръп С.А. - Белгия, "Турбо Машина България" ЕООД и "Химкомплект Инженеринг" АД.

 

Компресорна станция "Нова Провадия"

ще бъде разположена в района на с. Ветрино, община Ветрино, област Варна и ще се оборудва с четири газотурбокомпресорни агрегата с мощност от по 10 MW всеки.

Компресорна станция "Расово", която вече се строи, се намира в землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана и ще се оборудва с три газотурбокомпресорни агрегата с мощност от по 12 MW всеки.

Предвидените компресорни агрегати и за двете станции са най-ново поколение, производство на американската компания Solar Turbines, която е лидер в сектора. Те ще бъдат снабдени с ниско емисионни горивни камери, отговарящи на изискванията на най-високите екологични изисквания.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във