Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Българските високотехнологични компании се увеличават въпреки пандемията

Българските високотехнологични компании се увеличават въпреки пандемията.  В периода 2008-2018 г. делът на българските предприятия, опериращи в сферата на високите технологии се е увеличил от 15,5% до 19,8%, като след това тенденцията за увеличение на техният брой остава. 

"Делът на заетите лица в периода също се увеличава – респективно от 15,7% до 18,6%, допълни той, заявявайки, че делът на добавена стойност запазва тенденцията за увеличение – от 22,3% през 2008 г. до 26,6% през 2018, като очакванията са през 2020 г. стойностите да възлизат на над 27%", обяви изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия Бойко Таков. 

Все още обаче делът на родните малки и средни предприятия, които използват автоматизирани системи за контрол, е относително малък – около 12-15% на фона на значително по-големите проценти от предприятията, които използват системи за информационна сигурност – 43,7%, системи за акаунт мениджмънт – 36,4%.

Българските предприятия все още изпитват редица затруднения във въвеждането на Информационни и комуникационни технологии. Причината са недостатъчен човешки и организационен капитал, ресурси за обучение на служители, опериращи в сферата, недостиг на нау-хау и други. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във