Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЪЛГАРСКИТЕ СТОКИ СЪС ЗНАК CE ПРЕЗ 2006-А

Част от произвежданите в България стоки ще могат да са с добре познатата в Евросъюза маркировка за съответствие CE още през 2006 година. По информация на Министерството на икономиката има вероятност до края на 2005-а страната да подпише протокола ПЕКА (PECA). На първо време той ще действа за машини, играчки, газови уреди, електрически уреди и съоръжения, асансьори. След влизането в сила на протокола те ще се маркират със споменатия вече знак и ще се продават безпроблемно на единния вътрешен пазар. Подписването на документа обаче засега се възпрепятства от факта, че Народното събрание така и не успя да гласува на второ четене промените в действащия у нас Закон за техническите изисквания към продуктите. По глава Свободно движение на стоки нямаме договорни преходни периоди. Страната ни се е ангажирала да въведе изцяло европейското законодателство в тази област до края на 2005 година. Така че евроизискванията към стоките ще се прилагат още преди членството ни. Те засягат както самото им производство, така и последващата реализация. Спазването на европейските директиви е задължително, а на стандартите - доброволно, но отговорността за безопасността на продуктите ще носят самите производители. Сред ангажиментите ни по този раздел от преговорния процес е и замяната на предварителния контрол с последващ върху пусканите на пазара изделия. Евросъюзът препоръчва, а в редица случаи и изисква, в съответните браншове да се внедряват добри производствени практики, системи за управление на качеството, на околната среда, системи за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР) и др., което предполага сериозни инвестиции от страна на българските фирми. Европейските директиви, регламентиращи изисквания към стоките, предлагани на европейския пазар, са над 350 и голяма част от тях вече са въведени у нас чрез различни закони и наредби. А броят на въведените в България европейски стандарти надхвърля дванайсет хиляди. Затруднение за компаниите ни може да създаде новото европейско законодателство, прието след затварянето на глава Свободно движение на стоки. Все пак, съгласно присъединителния протокол, подписан заедно с Договора за членство на 25 април в Люксембург, България има право да поиска временни изключения за прилагането на европейските нормативи, одобрени след 1 октомври 2004-а. Срокът за депозиране на такива искания е до края на 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във