Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Българските фирми търсят потенциала в търговията извън ЕС

През февруари, март и април тази година се засилва износът на стоки от България за трети страни. През четвъртият месец експортът към тях нараства с 28.8% спрямо същия месец на 2020-а и вече е в размер на 1.86 млрд. лева.

Това засилване се забелязва и през периода януари - април тази година. През тези месеци износът на стоки от България за трети страни се увеличава със 7.7% на годишна база и е на стойност 7.02 млрд. лева. Групата на основните ни търговски партньори се формира от Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Руската федерация. Тези страни пък поемат  55.9% от износа на страната ни за трети страни.

Две страни - Обединеното кралство и Русия, остават извън положителната тенденция за повишаване на българския износ. 

Експортът за

Обединеното кралство

се е свил с 10.7% през първите четири месеца на тази година. По-слаб е и вносът обаче. Експертите обясняват това с процеса на напасване на търговските връзки между двете страни след Брексит. Редица административни пречки накараха някои фирми да ограничат партньорските си отношения, други пък засега изчакват с търговията в тази посока. Но все пак търговското салдо е положително за България.

Но и това, че 273 бизнесмени от Острова са били у нас със служебна цел означава, че партньорските връзки все пак не са прекъснати.  

Няма изненада при износа на български стоки към

Русия.

Продължава свиването на обема на продуктите ни, които заминават за този голям пазар. От началото на тази година то е намаляло с 13.3 на сто. Вносът обаче расте с 2.5%, което е следствие от енергоносителите, които влизат у нас от тази страна. Това пък е обяснението и за огромния търговски дефицит в стокообмена с Русия.  Не липсва обаче интерес за търговия като 484 руснаци са били у нас със служебна цел. 

Турция

остава най-големият ни партньор в групата на тези страни. Стокообменът ни се повишава до 3.12 млрд. лева, като той е подкрепен от ръст от 11.5%  в износа ни към южната ни съседка. Вносът обаче е нараснал с 32.8%, което и формира отрицателното търговско салдо в двустранната търговия.

Но можем да сме спокойни за бъдещето на търговско-икономическите връзки. Освен че има много фирми с турски капитал у нас или подизпълнители на турски производители, през април 15 817 бизнесмени от Турция са били у нас със служебна цел. 

 

Много активна е била търговията с Китай

Стокообменът с Поднебесната империя е достигнал през първите четири месеца до 1.96 млрд. лева. Двустранните отношения се активизират и от бързото възстановяване на китайската икономика. Износът на български стоки е нараснал с 45.5%, а вносът пък е нараснал с 26.1 процента. Търговското салдо обаче все още остава отрицателно за нашата страна. 

Активни остават търговските връзки и други страни извън Европейския съюз. Расте и износът (+27.2%) и вносът (+11.3%) със Сърбия, а фактът, че 7024 сърби са били у нас със служебна цел през април е добра основа и за по-висока активност в следващите месеци. 

По-високи през първите четири месеца са износът и вносът и с Република Северна Македония. А след като 6028 граждани от западната ни съседка са потърсили контакти с български фирми, то има основание да се очаква и увеличаване и на търговията до края на тази година. 

Бизнесмените от Украйна също са били много активни. Те са в основата на повишението както на износа - с 53.2%, така и на вноса - с 30.6 на сто. Очаква се тази тенденция да бъде подкрепена и от тези 3110 човека от тази страна, които са потърсили сътрудничество в български фирми през април.     

Facebook logo
Бъдете с нас и във