Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Българският износ за ЕС намалява с 6.7%

През периода януари - август износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 23 245.7 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.3% от износа за държавите - членки на ЕС.

Националният статистически институт съобщи, че през август износът на стоки от България за ЕС намалява с 8.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 797.3 млн. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - август спада с 12.3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 23 222.5 млн. лева.  Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

През август вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, намалява с 10.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 828.5 млн. лева.

През периода януари - септември износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.2% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 13 639.6 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 54.9% от износа за трети страни.

През септември износът на стоки от България за трети страни спада с 9.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 649.2 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - септемвр намалява с 12.1% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 16 636.2 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия.

През септември  вносът на стоки в България от трети страни спада с 6.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 041.9 млн. лeвa.

Facebook logo
Бъдете с нас и във