Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Българският бизнес настоява за спешна помощ от държавата

Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Асоциацията на индустриалния капитал в България се обърна с писмо до вицепремиера Марияна Николова и социалния министър Деница Сачева с предложения за смекчаване на икономическите последици от извънредното положение върху икономиката. Поводът е, че законът за извънредното положение поради своята спешност не беше разглеждан в Тристранния съвет - представители на правителството, бизнеса и синдикатите.

Бизнесът настоява за прекратяване на задължението за заплащане на  такса за битови отпадъци и данък сгради за затворени обекти и предприятия за периода, за който те са прекратили дейността си. Също така за извънредна еднократна компенсация от 1000 лева за самонаети, микропредприятия с до 9 заети включително, за т. нар. независими работещи, както и за артистите – изпълнители (опера, театър и пр.).

Асоциацията настоява още сега да започне разработване на програма за излизане от кризата, като се набелязват мерките, които ще трябва да се прилагат след вдигането на извънредното положение. Поне ориентировъчно да се планират необходимите финансови и други ресурси за осъществяване на програмата и обезателно да се заделят финансови ресурси за нуждите на експресните статистически изследвания, които да дадат картина с по-висока точност за щетите, нанесени от кризата на предприятията към датата на вдигане на извънредното положение, за да може в спешен порядък да се актуализират мерките в програмата за излизане от кризата, както и техния мащаб.

 Отлагането на ДДС върху неплатените фактури също е добра мярка, според бизнеса. За периода от обявяване на извънредното положение до неговата отмяна осигурителната вноска за сметка на работодателя за всеки работник да не се дължи.

Сред по-важните предложени мерки са експресно подпомагане (финансово или материално) за санитарно-хигиенни мероприятия и осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти според броя на заетите на трудов договор преди обявяването на извънредното положение. А в сферата на насърчаване на туризма се предлага облекчено издаване на визи на основните групи туристи – като например руски, при пристигането им в България, на място. Също така разрешаване на дейността на малки семейни хотели и ресторанти при стриктно спазване на отстоянията и изискванията за безопасност. А пък след нормализирането на ситуацията да се проведе масирана маркетингова кампания за представяне на страната като туристическа дестинация. Да се потърсят и въведат механизми за насърчаване на българите да пътуват вътре в страната.

Според асоциацията не трябва да се забравят и мерките за осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и товари, като една от тях е въвеждане на електронни товарителници. България е ратифицирала Допълнителния протокол към Конвенция CMR относно електронната товарителница (влязъл в сила на 05.06.2011 г.), с което на практика са поставени основите за нейното приложение на територията на страната. Използването на електронната пред хартиената товарителница води до пестене на време, по-добра отчетност, по-добър контрол от страна на държавните органи, има екологичен ефект и води до подобрение в междуфирмената задлъжнялост и би имало и ефект по отношение ограничаването на хартиения документооборот, разглеждан като потенциален преносител на вируса COVID-19 между всички участници в подготовката, изпълнението, приключването и контролирането на дадена транспортна операция.

Поради тежките загуби в областта на туризма, таксиметровия превоз и друг превоз на пътници да се отменят от държавата 80% от дължимите осигуровки за работещите от тези браншове, предлага бизнесът.

Facebook logo
Бъдете с нас и във