Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Българският автомобилен сектор с амбиции да си партнира с водещите марки

Около 120 са предприятията за производство на автомобилни компоненти като поддоставчици на водещи компании в автомобилостроенето. Те създават заетост на 23 400 души.

Възможностите за по-тясно сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Аутомотив Къстер България (АКБ) са обсъдили представители на двете организации, съобщиха от агенцията.

Изпълнителният директор на ИАНМСП д-р Бойко Таков и изпълнителният директор на АКБ арх. Любомир Станиславов са дискутирали начините за промоция на фирмите от клъстера чрез двата проекта на агенцията за интернационализация на българските предприятия, финансирани от ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020". Това може да стане чрез подпомагане участието на предприятията, които да се представят на национален щанд на международни изложби, специализирани за фирми от автомобилната индустрия. "Може да мислим и в посока включване на фирмите-членове на  клъстера в търговски мисии, участието в които ще е организирано и финансирано чрез агенцията, отново със средства от ОПИК", е предложил Бойко Таков.

Обсъдена е била и инициативата на Министерството на икономиката за провеждане на бизнес форум с интензивни двустранни срещи в град Регенсбург (Германия). Партньор от немска страна е "Автомобилен клъстер Байерн", а организатор от българска - Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Идеята на тази бизнес среща е да се проведе промоционално събитие, по време на което да бъдат представени възможностите на българската автомобилна промишленост. Заедно с това и да бъде популяризиран потенциалът на българските фирми поддоставчици за автомобилостроенето, да се акцентира на представянето на българския сектор за производство на автомобилни части, възли и системи и да се наблегне върху възможностите за партньорство в областта на научния и технологичен трансфер. "Имаме идея да представим в детайли благоприятните условия за производство, научно-изследователска и развойна дейност и бизнес в България", е отбелязал изпълнителният директор на агенцията. Очаква се форумът да се проведе през втората половина на октомври тази година. 

"Аутомотив Клъстер България" е създаден през юли 2012 г. като неправителствена организация, която представлява интересите на партньорите от автомобилната индустрия. Той стимулира връзките между своите членове и подпомага развитието на техния бизнес и конкурентоспособност чрез участието в съвместни международни проекти и професионални програми за квалификация. Клъстърът в момента обединява 54 национални и международно признати компании, които имат над 47 000 служители в България и над 665 000 по света.

Автомобилната индустрия е един от най-бързо развиващите се отрасли в икономиката ни. Нейният дял е нараснал от 1 до 5% за последните осем години. В същото време броят на всички заети в сектора (пряко и чрез свързаните производства) се е увеличил до 50 000 души. Така че имаме достатъчно основания България да се гордее с настоящето развитие на този бранш.
Показателен е и факта, че в аутомотив сектора у нас в момента са в процес на реализация проекти на фирми като ETEM, Visteron, Melexis, Odelo Farba, Leoni, Voss Automotive, Sensata, Bosh и други. Инвеститорите оценяват макроикономическата и финансова стабилност, географската близост до основните пазари на Западна Европа и автомобилните клъстери.

Фирмите у нас, свързани с производството на автокомпоненти, създават продукция за 1 млрд. евро годишно, показват данни от Министерството на икономиката. Секторът се разраства с устойчиви темпове, като брутната му добавена стойност е нараснала четири пъти пред последните десет години. Около 120 са предприятията за производство на автомобилни компоненти като поддоставчици на водещи компании в автомобилостроенето. Те създават заетост на 23 400 души. Характерно за сектора е неговата експортна ориентация, като основните му пазари са Германия, Турция, Румъния, Франция и други.

А дългосрочният фокус на Automotive Cluster Bulgaria, с подкрепата на правителството, е в две направления - привличане на големи ОЕМ производители и развитие на R&D (Research and Development) дейности, свързани с електро- и автономни автомобили, отбеляза вицепремиерът Томислав Дончев по време на Automotive Forum 2018.

Facebook logo
Бъдете с нас и във