Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Български предприятия ще участват в търговска мисия в Сърбия

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира участието на български малки и средни предприятия в търговска мисия с провеждане на бизнес прояви в различни градове в Сърбия.

 

Оттам отбелязват, че поканени за участие в търговската мисия са предприятия от следните сектори на икономиката: информационни и комуникационни технологии, в т.ч. и финтех, производство на мебели, машини и оборудване, текстилна промишленост, фармацевтични продукти, битова химия, козметични продукти (етерични масла, флорална вода и др.), захарни и сладкарски изделия, алкохолни и безалкохолни напитки, готови ястия, иновативни и стартъп предприятия и др., на които основната икономическа дейност попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи.

Представителите на българските предприятия ще могат да участват в двустранни срещи и кръгли маси с бизнес средите от Нови Сад, Крагуевац, Кралево, Крушевац и Белград. 

От агенция за насърчаване на малките и средните предприятия отбелязват, че те поемат всички разходи, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем на зали за организирането на двустранни срещи; техническо оборудване; кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията. 

Предприятията, участници, следва да поемат разходите за дневни, медицинска застраховка и други харчове от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

В случай на отказ от участие, фирмата възстановява пълния размер на направените от агенцията разходи (размера на начислените минимални помощи de minimis).

Повече информация може да намерите ТУК. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във