Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Български пощи" ще получават компенсацията си авансово

"Български пощи" ЕАД ще получават авансово компенсацията за изпълнение на финансово неизгодни дейности от "Задължителния пакет" - т.нар. Универсална пощенска услуга, а не както досега - две години след като дружеството е направило разходите. Това е една от основните промени в Закона за пощенските услуги, които бяха одобрени на днешното заседание на правителството.

Досега компенсацията се получаваше от държавното дружество с до две години закъснение, което оставя го без оперативни средства. Пощите ни са със задължение по закон да доставят универсалната пощенска услуга до всяка точка на страната за разлика от частните компании, които работят там, където има икономическа изгода. Така в момента търговското дружество работи при икономически неизгодни условия и държавата доплаща за това, че има такъв ангажимент.

Кабинетът реши, че компенсацията ще е в съответствие с условията за съвместимост на държавната помощ с европейската правна рамка за услуги от общ икономически интерес. Предвижда се промяната на модела на компенсиране да влезе в сила от началото на 2020 г.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги предвижда и допълнителни правила за защита на потребителите чрез бързо и ефективно разрешаване на проблеми при предявени рекламации.

В доклад от 2018 г. за състоянието на "Български пощи" се казва, че пазарният дял на дружеството продължава да намалява и достига до 13 процента от общия пазар. Намаленият пазарен дял на "Български пощи" се дължи на изпреварващия ръст в приходите на останалите оператори. През 2017 г. приходите от куриерски услуги са 307 милиона лева, като в едногодишен период нарастват с 9 процента. Те са формирани главно от пратки за страната, като основен двигател на тези услуги е пазаруването онлайн. По данни на 70 процента от пощенските оператори, извършващи неуниверсална пощенска услуга, през 2017 г. приходите от доставка на пратки от електронната търговия формират 39 на сто от общия размер на приходите на куриерски услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във