Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Български малки и средни предприятия ще търсят пазари в Южна Корея

Правителството прие на днешното си заседание на проект на Меморандум за разбирателство между българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката и Агенция за насърчаване на търговията и инвестициите на Южна Корея.

През 2018 г., стокообменът между двете страни е на стойност 286.6 млн. долара, отбелязвайки 47.6% увеличение спрямо 2017 г., в това число 106.3 млн. долара. износ от България (увеличение от близо 59.4% спрямо 2017 г.) и 180.3 млн. долара внос от Корея (увеличение от 41.4% спрямо 2017 г.).

В Меморандума се предвижда двете агенции да бъдат партньори в областта на развитието на малките и средните предприятия, като предоставят реални възможности за разширяване на бизнес контактите между предприятията между двете държави. България и Корея поемат задължения за обмен на бизнес-информация, свързана с търговията, възможностите за инвестиране, политиката и мерките, предприети от всяко от двете правителства за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия. Освен това българската и корейската страна ще си сътрудничат при организиране на промоционални прояви в услуга на малките и средните предприятия като размяна на посещения на предприемачи, организиране на участието им в бизнес форуми, конференции, семинари, търговски панаири, изложения, посещения на делегации и други. 

Партньорството между двете страни  в областта на развитието на малките и средните предприятия предвижда предвижда и Меморандум за разбирателство между  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Асоциацията на вносителите на Корея, както и споразумение между Българската агенция за инвестиции  Агенцията за насърчаване на търговията и инвестициите на Корея. Агенциите ще бъдат партньори в областта на привличането на инвестиции и реализация на нови проекти, като предоставят реални възможности и информация за разширяване на бизнес контактите между потенциални инвеститори.

Водещите стоки по износа за 2018 г. са: Царевица (25.8 млн. щ.д.); Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове и други подобни (11.7 млн. щ.д.); Ламарини, листове и ленти от мед (10.3 млн. щ.д.); Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (5.3 млн. щ.д.); Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани (4.4 млн. щ.д.); Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане (4.4 млн. щ.д.) и др. Водещите стоки по вноса за 2018 г. са: Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми (36.02 млн. щ.д.); Части и принадлежности, предназначени изключително или главно за машините  и апаратите  от NN 8469 до 8472 (26.96 млн. щ.д.); Необработено олово (11.6 млн. щ.д.); Синтетични щапелни влакна (9.01 млн. щ.д.); Електрически акумулатори (8.1 млн. щ.д.); Пневматични гуми от каучук (7.1 млн. щ.д.) и др.

Съществуват възможности за разширяване на износа ни на продукти като: зърнени храни, олио, лозаро-винарски продукти, козметични/фармацевтични продукти и други. Българските вина са непознати в Република Корея, поради което е необходимо рекламиране за налагане на пазара.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във