Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Български компании ще търсят партньори в Пакистан

Кабинетът одобри на днешното си заседание проект на Меморандум за разбирателство между българската Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Агенцията за развитие на малките и средните предприятия на Пакистан.

В Меморандума се предвижда агенциите двете страни да бъдат партньори, като предоставят реални възможности за разширяване на бизнес контактите между предприятията от България и Пакистан. С документа се поемат задължения за обмен на бизнес-информация, свързана с търговията, възможностите за инвестиране, политиката и мерките, предприети от всяко от двете правителства за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия.

Двете страни ще си сътрудничат и при организиране на промоционални прояви в услуга на малките и средните предприятия като размяна на посещения на предприемачи, организиране на участието им в бизнес форуми, конференции, семинари, търговски панаири, изложения, посещения на делегации и др.

Износът ни за Пакистан през 2018 г. възлиза на 13, 4 млн. долара. Основни стоки в износа заемат следните стоки: сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:1,9 млн. долара.; артикули и дрехи 1.7 млн долара.; двигатели-1,4 млн. долара.; помпи за течности 973 хил. долара. ; отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап) -968 хил.долара.; хранителни продукти, - 949 хил. долара.; зеленчуци със сухи бобови чушки-782 хил. долара.; крафтхартии и крафткартони- 597 хил. долара.

Вносът от Пакистан в периода януари-декември  2018 г.  възлиза на 20,7 млн. долара. Той включва основно следните стоки: спално бельо -3,3 млн. долара; памучни тъкани-2,6 млн. долара; тъкани  от  синтетични  щапелни влакна-2,4 млн.долара.; памучни тъкани -1,8 млн.долара.; медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати  -1,4 млн.долара;  полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други  полиестери  в първични форми -1,2 млн.долара; отпадъци и отломки от мед -765 хил. долара. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във