Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЪЛГАРСКИ ИМОТИ С 48% РЪСТ НА ПРЕМИИТЕ

Редовните годишни общи събрания на акционерите на застрахователните компании Български имоти,членове на Виенската застрахователна група (Vienna Insurance Group (VIG), които се състояха на 9 юни 2006 г., приеха отчетите на управителния съвет. Дружествата - за общо и за животозастраховане, отчитат увеличение на премийния си приход с около 48 на сто спрямо предходната 2004 г., което е почти два пъти повече от средния ръст на застрахователния пазар в България.
Според публикуваните от КФН данни за 2005 г. пазарният дял на ЗК Български имоти (общо застраховане) възлиза на 1.90 процента. Компанията събира 17.5 млн. лв. премиен приход и се нарежда на 11-о място в ранглистата на пазара за общо застраховане. ЖЗК Български имоти е с пазарен дял от 1.94%, реализира 2.9 млн. лв. премиен приход и заема девето място между дружествата на животозастрахователния пазар през 2005 година.
Акционерите на двете застрахователни компании решиха на общите си събрания да заделят годишните печалби във фонд Резервен. Събранието отново избра KPMG за годишен финансов одит за 2006 г. на застрахователите. Съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането бе проведен и избор за ръководител на специализирана служба за вътрешен контрол и отговорен актюер на дружествата. Одобрени бяха кандидатурите на Тихомира Методиева за ръководител на специализирана служба за вътрешен контрол и на Ясен Матеев за отговорен актюер. И двамата са дългогодишни служители на компанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във