Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Българската икономика регистрира ръст на годишна база

През второто тримесечие на годината брутният вътрешен продукт /БВП/ нараства с 9.9 процента спрямо съответното тримесечие на предходната 2020 г. и с 0.6 процента спрямо първото тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни. Това показват експресните оценки на Националния статистически институт /НСИ/. 

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2021 г. възлиза на 31 167 млн. лв., като това означава, че на човек от населението се падат 4 513 лева.

При среден за тримесечието валутен курс от 1.623855 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 19 193 млн. долара и съответно на 2 779 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 15 935 млн., като на човек от населението се падат 2 308 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност възлиза на 26 951 млн. лв. по текущи цени.

Според данните на института относителният дял на аграрния сектор е 3.6% и запазва равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година.

Индустриалният сектор обаче намалява относителния си дял с 0.8 процентни пункта до 27.2 процента.

Висок е делът от дейностите в сектора на услугите, който се увеличава до ниво от 69.2% при 68.4% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през второто тримесечие на 2021 г. се изразходват 78.9% от произведения БВП.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Крайното потребление нараства с 2.0%, а бруто капиталообразуването - с 0.5%.

Износът на стоки и услуги намалява равнището си спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни с 0.5%, а вносът - с 0.9%.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във