Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Българската икономика расте с 3.5% през четвъртото тримесечие

През четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП на България нараства с 3.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7 на сто спрямо третото тримесечие на 2019 г., сочат сезонно изгладените данни на Националния статистически институт.

Бpyтният вътpeшeн пpoдyĸт зa чeтвъpтoтo тpимeceчиe нa 2019 г. в нoминaлнo изpaжeниe дocтигa 32 372.4 млн. лeвa.

Реализираната добавена стойност през разглеждания период е 28 056.6 млн. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (78.1%), което в стойностно изражение възлиза на 25 295.2 млн. лева.

През последното тримесечие на миналата година бруто капиталообразуването е 6390.3 млн. лв. и заема 19.8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Брутната добавена стойност се увеличава с 3.1%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 5%.

Бруто образуването на основен капитал отчита спад от 1.2% през четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 1.5%, а вносът на стоки и услуги - с 2.7%.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във