Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Българска следа във винарската индустрия

Капачките обикновено са персонализирани - съдържат съответното лого на компанията или марката, за която ще се използват.

Основните рискове пред "Херти" АД - Шумен остават увеличението на цените на основните материали и намаляване на оперативната печалба. Евентуален риск би възникнал пред дружеството след излизането на Великобритания от Европейския съюз във връзка с оперирането на дъщерната компания там. В тази посока са предприети съответните мерки - следене на разходите и паричните потоци, оптимизиране на броя на персонала, на работните процеси и други. Това става ясно от счетоводните документи за финансовото състояние на "Херти" АД през трето тримесечие на тази година.

Именно покрай "Херти" откриваме българска следа в спора, който обхвана винарската индустрия в последните години - коркови запушалки или винтови капачки са по-добри за затваряне на бутилките с вино? Фирмата е сред десетте най-големи производители, а иновативните й продукти с марката HL са познати в над 50 страни по света. Важно е и разнообразието, които предлага - над 90% от всички видове и размери алуминиеви капачки, използвани на пазара. В своята област фирмата е един от лидерите с годишни продажби от около 1 млрд. броя.

През последните години все повече се налага световната тенденция за използването на алуминиеви винтови капачки за бутилиране на вино. И те завоюват все по-големи територии, най-вече благодарение на усилията на страните винопроизводителки от Новия свят. Те използват алуминиеви винтови капачки за бутилиране и на бели, и на червени вина. Още по-хубавото е, че България днес е сред лидерите в този сегмент от опаковъчната индустрия.

Основната дейност на компанията е свързана с производството на алуминиеви винтови, пластмасови и композитни капачки и дозатори.

А тази специализация на "Херти" донесе добри новини за акционерите на шуменската фирма. Приходите й от дейността нарастват с 6.70% на годишна база, като основен принос за това имат продажбите на собствена продукция - алуминиеви капачки. Това пък увеличава и оперативната печалба на компанията.

Продажбите на "Херти" се осъ­ществяват основно за външния па­зар. Сред държавите от Европейския съюз най-големият пазар за фирмата е Франция, а следващите по значение страни, в които изнася са Великобритания, България, Германия, Русия и останалата част от континента, които формират общо около 61% от оборота.

Въпреки високата конкурентност на пазара на продукция на "Херти" и негативното влияние на повишаващите се цени на суровините в световен мащаб, дружеството запазва позициите си и очакванията са да постигне по-високи пазарни дялове и оборот в края на тази година.  Все пак основната част от материалите за производството се купуват по борсови цени, върху които дружеството не може да влияе. 

Пазарите, на които "Херти" оперира, са силно конкурентни и се наблюдава силен натиск за снижаване на крайните цени, показват числата в мениджърския доклад на фирмата.

Стратегията за развитие включва разширяване и допълване на гамата от продукти, разработване на нови такива, както и понижаване на себестойността им.

Днес основни акционери в шуменската фирма са "ИГМ холдинг" - Австрия, с дял от 33.27%, Александър Юлиянов - председател на съвета на директорите, с 33.22%, Захари Захариев - главен изпълнителен директор, с 25.23%, и Елена Захариева - със 7.99% от капитала на "Херти" АД към края на отчетния период. Останалите книжа са собственост на дребни инвеститори.

 

Причините за използване на алуминиевите капачки при винопроизводството са много:


  • лесно се отварят и повторно се затварят;

  • бариера са за проникването на кислород в бутилките;

  • предпазват виното от промяна на вкуса и аромата, причинени от корка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във