Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Българска роза-Карлово" изненада с по-високи приходи и печалба

Приходите от продажби на „Българска роза“ АД – Карлово през първите шест месеца на тази година са 2.94 млн. лв., в т.ч. 997 хил. лв. от износ на продукция. Те пък осигуряват малко над една трета от общите парични постъпления на фирмата. За същия период на 2021 г. делът на износа е бил 20.12% или 335 хил. лв. от приходите от продажба на продукция.

Фирмата е специализирана в производство, изкупуване, преработване на етерично-маслени и лекарствени суровини, производство на натурални и синтетични ароматични продукти, парфюмерийно-козметични продукти, вътрешна и външнотърговска дейност.

За първото шестмесечие дружеството отчита печалба в размер на 214 хил. лв., която расте. Преди година тя беше 159 хил. лева. Реализираната печалба е със 125 хил. лв. по-голяма от планираната поради постигнатите по-големи общи приходи спрямо планираните.
„Българска роз“ отчита продажби само за юни в размер на 491 хил. лева и с натрупване от началото на годината 2.94 млн. лева. Неокончателният финансов резултат за юни е печалба от 105 хил. лв., а от началото на годината - печалба в размер на 214 хил. лева.
Прогнозите на мениджърите на фирмата за продажбите през юли са за 260 хил. лв. и с натрупване от началото на годината 3.20  хил. лева. От „Българска роза“ очакват до края на текущата
финансова година общи приходи от продажби за 5.33 млн. лева.

Разходите на „Българска роза“ обаче също се движат нагоре - до 2.84 млн. лв. в края на юни при 1.69 млн. лв. година по-рано. Повече средства са похарчени за материали, външни услуги и за възнаграждения.

Вземанията от клинети от страната и чужбина леко са нараснали в сегашната ковид и икономическа ситуация. Заедно с това и търговските й задължения са се удвоили. Но фирмата разполага с добри парични наличности по сметки в банка като те са се удвоили на годишна база.

Военният конфликт между Украйна и Русия също оказва влияние върху пазарите ни в двете страни. Санкциите предприети от страна на ЕС към Русия и предприетите реципрочни мерки от страна на Русия оказват влияние върху повишаване на цената на енергийните източници, което води до увеличение в цените на основни суровини и материали, и на транспортните услуги. Изправена пред негативните последици от този конфликт, фирмата полага усилия да договаря цени на основни суровини, което да не води до повишаване в цените на крайните продукти и съответно да няма отлив на клиенти.

Ковид пандемият допълнително повлия върху производството и тъговията. Ефектът от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Ковид-19, ще продължава да оказва влияние върху икономическите настроения и глобалните, регионалните и локалните условия на бизнес, включинтелно и на „Българска роза“, отбелязват от фирмата.

"Българска роза" АД е публично дружество с над 1600 акционери. Книжата му се търгуват на „Българсата фондова борса“ АД, на Неофициален пазар. Основнен акционер на дружеството е бившият приватизационен фонд "Стара планина холд" АД с дял от 49.99%, а "Гарант-5" ООД държи 32.94% от книжата с право на глас. Останалите книжа са собственост на по-малки инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във