Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Българска роза-Карлово" е с по-високи продажби през декември

По официални данни засетите площи с рози са около 45 хиляди декара, но в същото време има и много дребни производители, които не попадат под никакви регулации.

"Българска роза" АД - Карлово преизпълни прогнозите за дейността си през декември миналата година. Продажбите на дружеството са в размер на 348 хил. лв., а с натрупване за цялата година оборотът нараства до 6.036 млн. лева. Това съобщиха от компанията, в която основен акционер е "Стара планина холд" АД с дял от 49.99% от капитала. "Гарант-5" ООД притежава 32.94%, а свободно търгувани са над 912 хил. акции или 17.06% от книжата с право на глас.

Мениджърите на "Българска роза" АД обявиха и своите прогнози за продажбите през януари тази година. Очаква се те да са на стойност 295 хил. лева.

Брутната печалба на дружеството за 2019 година обаче ще бъде обявена в публичното уведомление за четвърто тримесечие, което предстои да бъде публикувано, уточняват от фирмата в Карлово.

Като се вземе предвид предмета на дейност на "Българска роза" АД, то отрасловият риск, от една страна, е свързан с развитието на козметичната индустрия и, от друга страна, наличието на суровини и материали за производството на натурално-ароматични продукти. Този риск, характерен за козметичната индустрия, се поражда от влиянието на научните постижения по отношение на активни съставки, отговарящи на все по-високите изисквания на потребителите, новите технологии, уменията на мениджмънта, силната конкуренция на вътрешни и външни пазари.

От друга страна, дейността на фирмата от Карлово е изложена на валутен риск, тъй като голяма част от продукцията й се изнася в чужбина. Колебанията във валутния курс се отразяват, макар и слабо, тъй като дружеството извършва по-голяма част от своите разплащания (покупки и продажби) в лева или евро.

Поради факта, че основен източник на приходи за "Българска роза" АД са производството и продажбите на етерични масла, основните рискови фактори за дружеството може да се окажат цените на световните пазари, вътрешна конкуренция, наличие на суровини и изменение на техните цени. Наличието на суровини и техните цени са в пряка зависимост от конкретните природно-климатични условия по време на кампания за беритба.

Припомняме, че на 16 януари  дългоочакваният от розопроизводителите Закон за маслодайната роза, внесен от Министерски съвет, бе окончателно приет от Народното събрание.  Създаването на този документ и неговото приемане отне на народните избраници много време. То бе анонсирано още в средата на 2018 г. от земеделския министър Румен Порожанов.

Очаква се така дейността на розопроизводителите у нас ще излезе на светло. По официални данни засетите площи с рози са около 45 хиляди декара, но в същото време има и много дребни производители, които не попадат под никакви регулации.

Законът предвижда розопроизводителите и преработвателите ще бъдат вписани в електронен регистър, като процедурата е без срок и няма да се дължи такса.

С нормативния акт ще се регламентира изкупуването, производството и етикирането на продукти от маслодайната роза. Но заедно с това са предвидени и сакции за нарушителите. Например, от 500 до 1000 лева глоба ще има за производство на рози без вписване в регистъра. От 3000 до 5000 лева пък е санкцията за преработвателите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във