Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Българска делегация ще посети Унгария в търсене на общ бизнес и инвестиции

Министърът на икономиката Емил Караниколов ще бъде съпредседател на българската делегация за участие в бизнес форум и двустранни срещи в гр. Будапеща

Второто заседание на Междуправителствената българо-унгарска комисия за икономическо сътрудничество ще се проведе на 15 и 16 април 2019 г. в Будапеща, Унгария. Министърът на икономиката Емил Караниколов е съпредседател от българска страна, а от унгарска ще бъде Петър Сиярто, министър на външните работи и търговията на Унгария, съобщиха от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Между България и Унгария е договорено организирането на бизнес форум с двустранни срещи в град Будапеща с участието на представители на деловите среди на двете страни по време. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира българската делегация за участие в бизнес форум с цел създаването на контакти между държавите, запознаване със спецификата и възможностите на пазара, производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства.

Очакваният краен резултат на Второто заседание на Междуправителствената българо-унгарска комисия за икономическо сътрудничество е свързан с активизиране на стокообмена между България и Унгария и  със стимулиране на съвместните инвестиции. Бизнес делегацията от представители на български предприятия ще включва  представители от следните сектори на икономиката - машиностроене, металообработване, електротехника, енергетика, научно-изследователска и развойна дейност, технологии по опазване на околната среда, транспортна инфраструктура и логистика, земеделие, хранително-вкусова промишленост, в това число вино и алкохолни напитки, мебелно производство, туризъм, фармация, нефт и природен газ, информира ИАНМСП.

Желаещите за участие в делегацията трябва да заявят предварителен интерес посредством попълнена регистрационна форма най-късно до 22.03.2019 г. ИАНМСП със съдействието на партньорските на ИАНМСП организации на място ще организират пътуването на бизнес делегацията, съдействието при настаняване, вътрешните трансфери и участието в бизнес форума с двустранни срещи. Всички разходи, свързани с пътуването, хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневни ще са за сметка на участниците.

Това е поредната съвместна инициатива на ИАНМСП и Министерството на икономиката. В партньорство с РК Консултинг към Enterprise Europe Network-България и Асоциацията на Бизнес Клъстерите в България те организират на 26 и 27 март в София Тех Парк Национална клъстерна конференция. Целта на събитието е да създаде предпоставки за нови възможности пред българските клъстери и бизнес като постави началото на традицията за провеждане на годишна клъстерна конференция. Акцентът е поставен върху индустриите мехатроника и чисти технологии,  био технологии, нови технологии в креативните и рекреативните индустрии, ИКТ, автомобилна индустрия. Идеята на събитието е обвързана с насърчаването и подпомагането на българските фирми, предприемачеството и развитие на иновациите, както и за обединяването на стартъпите и представителите на бизнеса в клъстери за по-успешна интернационализация и конкурентоспособност.

   

Facebook logo
Бъдете с нас и във