Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Българо-сръбска комисия обсъжда ГКПП „Салаш - Ново Корито“

Кабинетът в оставка утвърди състава на българската част от Смесена експертна комисия между правителствата на България и Сърбия за откриване на граничен контролно-пропускателен пункт „Салаш-Ново Корито“.

Проектът за нов ГКПП между двете страни има потенциал да окаже благоприятен икономически ефект върху региона чрез спестяването на разстояние и време, тъй ще поеме трафик от и към пункт „Връшка чука“. На българска територия до този ГКПП се достига по Републикански път II-14 (Видин – Кула – Връшка чука – граница със Сърбия) за град Зайчар.

Ръководствата на крайграничните общини на Белоградчик (България) и Княжевац (Сърбия) имат желанието за разкриване на новия граничен контролно-пропускателен пункт.

Съгласно Спогодбата, смесена експертна комисия уточнява основните технически характеристики на пътните връзки, местоположенията на трасетата, пресечните им точки с границата, мястото на новия гранично контролно-пропускателен пункт и техническите му параметри. Ще се обсъди още режимът на функциониране, инфраструктурата, видовете товари и пътници, правните и фактическите въпроси по изграждането на граничен контролно-пропускателен пункт, както и всички въпроси от общ интерес, свързани с изпълнението на спогодбата. Смесената експертна комисия ще работи и ще взема решения в съответствие с указанията на правителствата на двете страни.

В смесената експертна комисия предстои обсъждане и вземане на съвместно решение за основни технически параметри съгласно междуправителствената спогодба от 2007 година. 

Другите гранични контролно–пропускателни пунктове със Сърбия са при Олтоманци-Рибарци, Калотина и Стремизовци.

Към момента, търговските отношения между България и Сърбия са регулирани от Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Република Сърбия, подписано през 2013 година. Западната ни съседка е сред големите ни търговски партньори сред страните извън Европейския съюз.

За петте месеца за тази година отчитаме ръст в двустранния стокообмен. Износът ни расте със 78.3% до 881.8 лева. Вносът пък е за 702.8 млн. лева и се увеличава с 26.8 на сто. Търговското салдо остава положително за нашата страна.

Анализът показва, че в износната листа на българските стоки преобладават главно суровини, материали и стоки с ниска степен на обработка. Челните места заемат медните руди и техните концентрати, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, електрическата енергия.

При вноса се забелязва, че преобладават стоки като конструкции и части за конструкции, стоки на текстилната промишленост, минерални или химични азотни торове и други.

Туризмът е сред най-динамично развиващите се отрасли в двустранните търговско-икономически връзки. През месец май у нас са гостували 17 225 сръбски граждани за почивка и екскурзия.

От началото на годината расте и броят на бизнесмените от съседната страна, които идват у нас със служебна цел. През това са направили 7179 човека.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във