Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БУЛГАРЛИЗИНГ ТЪРСИ РАЗПЛАТА ОТ ОСЕМ ДРУЖЕСТВА

Булгарлизинг АД е ищец по осем дела, с които иска обявяването в несъстоятелност на дружества с държавно участие. Това показва справка, изготвена от Министерството на икономиката. Сред тях са пет предприятия, в които икономическото ведомство притежава над 50%: Медицинска техника ЕАД - София (виси с 9.8 млн. г. марки по сублизингов договор от 1988 г.), Екоел ЕООД - Плевен (дължи 10 хил. лв.), Тежко машиностроене АД - Русе (длъжник със 7 млн. лв. по лизингов и сублизингов договор от 1987 и 1988 г.), Медикотехника ЕАД - Тополовград (има да връща три машини) и Булгаргеомин ЕАД - София (с неиздължени 200 хил. лв. по сублизингов договор от 1987 г.). Булгарлизинг има подобни претенции и към ЗММ АД - София, Механик ООД - Кюстендил, и Милена АД - Благоевград, в които държавата притежава под 50 на сто. Преди години лизинговата компания е предявила съдебни искове към още две дружества - НИТИ ЕАД - Казанлък, и Дунарит ЕАД - Русе, но те са били отхвърлени от Върховния касационен съд като недопустими. Висшите магистрати отсъдили, че дружествата (част от военнопромишления комплекс) осъществяват държавен монопол и по тази причина за тях не може да бъде открито производство по несъстоятелност. Справката на министерството е изготвена след допитване до 191 предприятия, в които държавата притежава дялове или акции. Тя беше направена след публикациите в бр. 35 и 37 на в. БАНКЕРЪ. В тях бяха изложени мненията на магистрати, на бивши министри, както и позицията на самия Димитър Тадаръков, доколко частното Булгарлизинг може да се смята за правоприемник на държавното дружество, създадено през 1985 г. с разпореждане на Министерския съвет и да претендира за вземанията му. Тогава Тадаръков заяви, че въпросът с легитимацията не стои пред Булгарлизинг, тъй като той е изяснен през 2001 г. с решение № 979 на Върховния касационен съд. След него били заведени 84 дела и нямало орган, който да е оспорил правоприемството между държавната и частната компания. От ведомството на Лидия Шулева обаче твърдят, че това съвсем не е така. С решение № 1887 от миналата година Върховният касационен съд е отхвърлил иска на Булгарлизинг за откриване на производство по несъстоятелност на Сила АД - Ямбол. Подобен е изходът от съдебната сага от 1994 г. около Рулон-Искър АД - София. Съдът е отхвърлил и исковете на Булгарлизинг за обявяване в несъстоятелност на още десет дружества, сред които са Чавдар ЕАД - Ботевград, Пирел ЕООД - Гоце Делчев, Аугуста 91- Хисар, и Емка ЕООД - Севлиево. Шансът определено не е бил на страната на фабриката за облекла Милена в Благоевград. По искане на лизинговата компания тя е била обявена в несъстоятелност от Софийския апелативен съд на 21 февруари 2003 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във