Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Българите се научиха сами да организират пътуването си

През първото тримесечие на тази година и по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 457 хил. българи (на възраст 15 и повече навършени години) са направили някакво туристическо пътуване (включват се пътувания с лични и професионални цели). Предвид пандемичните мерки преобладаващата част от тях (93.8%), са пътували само в страната. Общият брой на пътувалите е намалял с 6.9% в сравнение със същото тримесечие на миналата година.

През първото тримесечие най-много са пътували младежите на възраст 25-44 години - на тяхна сметка са почти половината от от всички екскурзии. Прави впечатление, че във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е той при лицата на възраст 45 -64 години. В чужбина са били най-много младежите на възраст 15-24години, което е естествено предвид факта, че те най-често са в ученици или студенти.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел „посещение на близки“ (43%), докато в чужбина най-много са били тези за почивка и екскурзия (53.3%) от всички реализирани пътувания.

През първото тримесечие на тази година туристите са предпочитали самостоятелно да организират пътуването си. Това са направили 620 200 човека от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервацияв страната е 93.2%, а на тези в чужбина - 73.8 на сто.

 

Разходи

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са били тези за храна - 35.6%, докато в чужбина повече са били харчовете за транспорт (32.9%).

През първото тримесечие на тази година средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст15 и повече навършени години е 151.91 лв. в страната и 513.18 лв. в чужбина. Почти същите са били числата и през четвъртото тримесечие 2020 година.

Същевременно разходите на един човек за професионално пътуване са средно 142.30 лв. в страната и 1029.19 лв. в чужбина. Близки до тези суми са били харчовете и през всички тримесечия на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във