Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Българите пътуват все повече в чужбина

Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2017 г. са 680.4 хил., или с 15.2% над регистрираните през август 2016 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Германия - с 27.9%, Италия - с 27.3%, Австрия - с 25.5%, Испания - с 22.9%, Обединеното кралство - с 19.3%, Турция - с 18.9%, Франция - с 12.9%, Сърбия - с 11.4%, Румъния - с 10.5%, Гърция - с 8.8%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Украйна - с 6.6%, Руската федерация - с 5.0%, и други. Това показват данните на Националния статистически институт. 

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.6%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 42.9%, и пътуванията със служебна цел - 12.5%. В сравнение с август 2016 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: с цел почивка и екскурзия - с 18.5%, с други цели - с 15.0%, и със служебна цел - с 5.7%. През август 2017 г. с други цели са били 70.2% от пътуванията към Турция и 66.0% - към Чешката република. Пътуванията с цел почивка и екскурзия към Италия и Гърция са съответно 64.1 и 63.8% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През август 2017 г. посещенията на чужденци в България са 2 125.1 хил., или с 10.8% повече в сравнение с август 2016 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: с други цели - с 19.7%, с цел почивка и екскурзия - с 6.4%, и със служебна цел - с 3.0%. 

От общия брой чужденци, посетили България през август 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 62.4%, или с 13.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Нидерландия - с 41.4%, Обединеното кралство - с 38.1%, Франция - с 34.7%, Румъния - с 33.1%, Белгия - с 30.3%, Гърция - с 19.1%, Австрия - с 9.5%, Полша - с 2.2%, и други.

Същевременно намаляват посещенията на граждани от Дания - с 44.4%, Унгария - с 30.5%, Чешката република - с 16.1%, и други. Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни”1 - със 7.1%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от бившата югославска република Македония - с 16.7%.

През август 2017 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 55.4%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 37.9%, и със служебна цел - 6.7%. Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 98.2% от всички посещения на граждани от Израел и 94.7% - от Руската федерация, а с други цели са 81.5% от посещенията на граждани от Гърция и 73.9% - от Турция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във