Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Българите, които подадат сигнал за злоупотреба с европари, ще бъдат защитени свидетели

Българите, които подадат сигнал за злоупотреба с европари, ще бъдат защитени свидетели. Това предвижда Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз в 2021-2027г. Документът е изготвен от дирекция в МВР, която работи по защита на финансовите интереси на Еврокомисията.

На 11 ноември правителството прие на редовното си заседание Решение за приемане на Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021-2027 година

Гражданите ще бъдат информирани чрез мащабна кампания, за да са наясно какво означават нередност, съмнение за измама и конфликт на интереси и така по-точно да формулират сигналите си. Те обаче трябва да са спокойни, че подавайки информацията няма да бъдат преследвани. Подаването на сигнали за нередности и измами с европейски средства е действие, което много граждани не биха направили заради страх от отмъщение или уволнение, а те имат ключова роля за разкриването и предотвратяването на нарушения.

От 2014 до 2019 г. 66% от всички нередности с пари от Европейския съюз са свързани с нарушения по процедурите за възлагане на обществени поръчки. При 20% от всички не са изпълнени договорите, само при 5% са установени недопустими и неоправдани разходи, а при 4% са подавани неверни сведения при кандидатстването по проекти, финансирани с пари от ЕС. 1,4% от всички нередности за изминалите 5 г. са опити за документна измама и 0,7% - опити за двойно финансиране.

Основната част от приходите в бюджета на ЕС идва от държавите членки. Те, заедно с Комисията, участват също и в споделеното управление на около 80% от бюджетните разходи. Останалите 20% от разходите се управляват пряко от службите на Комисията, отчасти съвместно с администрациите на страни извън ЕС и международни организации.

На ниво ЕС значението на борбата с нередностите и измамите е изрично подчертано през 2019 г., когато за първи път в състава на новата Комисия има европейски комисар, в чието портфолио изрично се упоменава задачата – координиране на борбата с измамите. Освен това в процес на обсъждане е проект 17 на нов регламент, който е насочен към подкрепа на спазването на върховенството на закона.

От 2014 до 2019 г. 66% от всички нередности с пари от Европейския съюз са свързани с нарушения по процедурите за възлагане на обществени поръчки. При 20% от всички не са изпълнени договорите, само при 5% са установени недопустими и неоправдани разходи, а при 4% са подавани неверни сведения при кандидатстването по проекти, финансирани с пари от ЕС. 1,4% от всички нередности за изминалите 5 г. са опити за документна измама и 0,7% - опити за двойно финансиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във