Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България ще участва в нов финансов механизъм на ЕС

Европейският механизъм за подкрепа на мира бе учреден на 22 март 2021 г. като извънбюджетен фонд на ЕС, чрез който да бъдат финансирани всички инициативи в рамките на Общата външна политика и политиката на сигурност.

Правителството определи Министерството на отбраната и Министерството на външните работи за отговорни институции в  България за осигуряване изплащането на ежегодната национална вноска в бюджета на новия финансов инструмент на ЕС - Европейския механизъм за подкрепа на мира.

Комитетът на механизма ще осигурява доброто финансово управление на събраните средства и разходите за дейности, финансирани от вноските на държавите членки.

Европейският механизъм за подкрепа на мира бе учреден на 22 март 2021 г. като извънбюджетен фонд на ЕС, чрез който да бъдат финансирани всички инициативи в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност на Съюза, които имат военни или отбранителни последици.

Новият финансов инструмент ще разполага с общ бюджет в размер на 5,692 млрд. евро за периода 2021-2027 г., като средствата ще бъдат събирани на годишна основа чрез вноски от държавите членки на ЕС. Финансовият инструмент е част от цялостния подход на ЕС за финансиране на външни дейности и инициативи, чиято цел е да се формира интегрирана, всеобхватна и последователна политика за сигурност на ЕС.

Чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира ще бъдат финансирани военните мисии и операции на ЕС по линия на Общата политика за сигурност и отбрана, както и мерки за помощ (напр. доставка на военно оборудване за увеличаване на отбранителните способности на партньорите, необходима инфраструктура или техническо съдействие по искане на трети държави или регионални или международни организации и други мащабни дейности в рамките европейската отбрана) за партньорите на ЕС и неговите държави членки навсякъде по света.

С днешното си решение правителството определи националната вноска към Европейския механизъм за подкрепа на мира относно военните операции на ЕС да се заплаща от Министерството на отбраната, а тази  за мерките за помощ - от Министерството на външните работи. За тази цел правителството със свое постановление одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. в размер на 2 581 696 лева, чрез които ще се осигури цялостното изплащане на вноската на  България към бюджета на новия финансов инструмент на ЕС за тази година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във