Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България ще съдейства на Северна Македония при разработването на нов устройствен закон за бюджета

Министерството на финансите ще съдейства при разработването и въвеждането на нов устройствен закон за бюджета в Република Северна Македония. Подкрепата ще се осъществява в рамките на туининг проект „Подобряване на бюджетното планиране, изпълнението и вътрешния контрол“, съобщават от ведомството. Целта на изпълняваните дейности е да се подобри ефикасността и ефективността на публичните разходи чрез изпълнение на Програма за реформи в управлението на публичните финанси.

В рамките на три години консорциум между институции от Кралство Нидерландия, Република Хърватска, Република Латвия и Република България ще осигурява съдействие и обучения при разработване на новата нормативна уредба, свързана с бюджета на Република Северна Македония, за подобряване на системите за вътрешния финансов контрол в публичния сектор и на правната рамка, ефективността и прозрачността на обществените поръчки. Бюджетът на проекта, осигуряван от Европейската комисия, е в размер на 3,7 млн. евро.

Изпълнението на дейностите по проекта ще бъде в контекста на външнополитическите цели на България за подкрепа на европейската интеграция на Западните Балкани като основен инструмент за постигане на устойчива стабилност, просперитет и върховенство на закона. По този начин ще се осигури сигурна среда за развитие в региона.

Настоящият туининг проект е вторият, с който от българска страна се оказва съдействие на балканска държава, в частност на властите в Република Северна Македония. Първият е изпълняван от Сметната палата. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във