Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България ще продължи да работи за по-чисти и зелени градове

Повишаването на енергийната ефективност на сградния фонд е от ключово значение, отбелязва заместник-министър Иван Шишков.

България ще продължи да работи за по-чисти, зелени и устойчиви градове в съответствие с принципите и стратегическите документи на Градския дневен ред на Европейския съюз. Това мнение е изразил заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на срещата на министрите по градските въпроси в Словения.

Прието е споразумение, известно като Споразумението от Любляна, което надгражда досегашните стратегически документи – Пакта от Амстердам от 2016 г. и Лайпцигската харта. Според заместник-министър Шишков този документ ще бъде отправна точка за устойчивото и балансирано градско развитие през следващите години, базирано на новите технологии и дигитализацията.

Приоритетни теми за България са справянето със замърсяването на околната среда, подобряване на достъпа до обществени услуги и жилища, намаляване на социалните неравенства, справянето с проблемите на интензивния градски трафик и липсата на подходяща техническа инфраструктура.

Повишаването на енергийната ефективност на сградния фонд е от ключово значение, отбелязва Иван Шишков. За изпълнението на тези цели страната ни разчита на над 900 млн. евро по Механизма за възстановяване и устойчивост. Отделно по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., финансирана от фондовете на ЕС, е предвиден ресурс от 1.72 млрд. евро за реализация на дейности за устойчиво развитие на градовете и регионите. Част от тези средства ще могат да се използват за подобряване на жилищния фонд. Ще могат да се реализират и проекти за изграждане на „зелена“ инфраструктура, общински жилища и благоустрояване на цели квартали.

Градският дневен ред на ЕС бе създаден с Пакта от Амстердам през 2016 г. и се базира на широки партньорства в 12 области между представители на държавите членки, градските власти, Еврокомисията, управляващи органи на оперативни програми, Европейската инвестиционна банка и други.

България участва в четири от тях чрез три български града – София (по темата „Дигитален преход"), Бургас (по темата „Градска мобилност") и Габрово (по темата „Иновативни обществени поръчки"), както и чрез едно министерство - на околната среда и водите, по темата „Адаптиране към климата".

Наскоро в партньорство бе включена и община Казанлък, която ще работи в областта на културното наследство.

Споразумението от Любляна предвижда за бъдат включени четири нови приоритетни теми за партньорство. Това са: „Градове на равенството“, „Храна“, „Озеленяване на градовете“ и „Устойчив туризъм“. Работата по две от тях – „Озеленяване на градовете“ и „ Устойчив туризъм“, ще започне през 2022 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във