Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България ще представя транспортните си постижения в Дубай

България ще представи свой павилион и цялостен образ по време на ЕКСПО 2020, което ще се проведе в Дубай, в рамките на подтема "Мобилност". Периодът на провеждане на дубайското изложение ще бъде от 20 октомври 2020 г. до 10 април 2021 г. като участие в него са потвърдили 190 държави. Световното изложение е най-голямото международно изложение в света, организирано през периоди от 5 години, с което се цели държавите да покажат своите най-важни икономически, културни и технологични постижения.

Подтема "Мобилност" се фокусира върху по-интелигентно и по-продуктивно движение на хора, стоки и идеи, обхващайки области като транспорт, пътуване и проучване, лична мобилност, логистика и цифрова връзка, съобщава пресцентърът на Министерство на икономиката. В рамките на тази подтема страната ни се вписва най-подходящо, благодарение на нашето стратегическо географско положение, от гледна точка на транспортни коридори, достъп до пазари и културни влияния, както и утвърждаването през последните години на България като страна с висок технологичен капацитет.

Участието на страната ни в ЕКСПО 2020 в Дубай ще даде възможност за засилване на позициите ни като логистичен и културен хъб между Европа и Азия и за осигуряване на по-добър достъп до регионите на Близкия Изток, Африка и Южна Азия и техните пазари. Освен това то ще допринесе за реклама на българското производство, технологии, услуги и иновативни решения, българските научни и културни постижения, както и за намиране на възможности за реализация на българските стоки на международни пазари. Друга водеща цел на участието на страната ни е популяризирането на имиджа на България като туристическа дестинация, която е привлекателна и за инвестиции и правене на бизнес.

Темата на изложението е "Свързвайки умовете, създаваме бъдещето" и е насочена към убеждението, че иновациите и прогреса се постигат от хората и обединяването на идеите по нов начин. Подтемите на изложението са "Мобилност" – как можем да реализираме потенциала и мечтите си за бъдещето, "Възможност" – как можем да стигнем до хората и ресурсите, необходими за постигане на този потенциал, също и "Устойчивост" – как да преследваме мечтите и целите си мъдро, защитавайки нуждите на бъдещите поколения.

Министърът на икономиката е определен за национален генерален комисар на българското участие в Световното универсално изложение ЕКСПО 2020, а възлагането на дейности и услуги, свързани с българското участие в изложението ще  се осъществят от Министерството на икономиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във