Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЪЛГАРИЯ ЩЕ ОПРЕДЕЛИ КОГА И КАК ЩЕ НАПРАВИ ГОЛЕМИЯ ЗАВОЙ

Г-н Бок, макар че отскоро работите на българския застрахователен пазар навярно вече сте запознат със спецификата му. Кога ще доближим европейските нива в застраховането?
- Българският застрахователен пазар получи традиция, а в последните няколко години и едно динамично развитие. Убеден съм, че с присъединяването към Европейския съюз ще възникнат нови хоризонти за българския застрахователен пазар. Застрахователният бизнес тук наистина не е толкова изявен, колкото е в други източноевропейски страни, което обаче не означава, че в обозримо бъдеще няма да станем свидетели на истински застрахователен бум. Лично аз обаче смятам, че в България процесът ще протече плавно и в синхрон с общия стопански и икономически напредък на страната.
Колкото и различни да са европейските пазари, представа за състоянието им дават два основни показателя - гъстота на обхват (на покриваемост) и коефициент на проникване на застрахователните услуги. (Изчисляват се премиите на глава от населението, както и процентното съотношение на застрахователния премиен приход към националния брутен вътрешен продукт.) Резултатите отразяват и превантивното мислене на народа. Хората усещат потребност да се застраховат. Когато сравняваме пазарите, трябва да се вземат предвид и цялостното икономическо и стопанско развитие на съответната страна, както и стандартът на живот.
Кога хората започват да мислят превантивно за живота и бъдещето си?
- Наводненията през лятото в България например бяха драматични, защото хората, живеещи по поречията на придошлите реки, загубиха част от покъщнината си, домовете си. В нещастието си те, надявам се, са разбрали, че е трябвало да се погрижат за имуществото си предварително, за да получат обезщетение за увредената скъпоструваща битова техника, за покъщнината си, за автомобила или сградите. Български имоти веднага пусна на пазара нов продукт, с който гарантира възстановяването на старата увредена битова техника с нова. Например, ако наводнението е унищожило стария хладилник на семейството, застраховката покрива разходите му за покупка на нов.
Неотдавна представител на Винер Щетише заяви, че компанията Български имоти ще се бори за по-голям пазарен дял. Как ще го постигнете?
- Застрахователното дружество Български имоти е среден по големина играч в общото застраховане и в животозастраховането. Много важно е, според мен, да съумеем да използваме пазарните си шансове. Ако проследим динамиката на местния пазар през 2005 г., ще установим увеличение на премийните приходи с 35%, което е забележително постижение и доказва наличието на потенциал, който ще се стремим да използваме рационално и ефективно, като посрещаме застрахователните нужди на клиентите с иновативни продукти. Неотдавна лансирахме нов животозастрахователен продукт, както и ново КАСКО с покритие в страната и в чужбина.
В колко страни присъства Винер Щетише и има ли намерение да разширява експанзията си в Източна Европа?
- Винер Щетише е основана преди около 180 години, а именно през 1824, и още тогава взе навреме стратегическо решение да обслужва съседите си. Вече работим в Чехия, Словакия, Словения , Хърватска, Сърбия и Черна Гора, Унгария, Полша, Румъния, Беларус, Украйна, в Русия, България, Италия и в Германия.
Как в новите страни членки на ЕС се прилагат на практика европейските директиви за застраховането?
- Някои от новите демокрации - Чехия, Полша, Унгария, Словакия например много по-рано започнаха да съгласуват пазарите си с европейските директиви и имаха достатъчно време да се приспособят към новите условия. Развитието на застраховането в централно- и източноевропейските държави, общо взето, повтаря един и същ път. Разликата е във времето на старта и в изходната база.
Застраховането винаги и навсякъде е в съзвучие с икономическото развитие на обществата, различна обаче е организацията на финансовата индустрия и на нейната регулация. В централноевропейските държави, които вече са членове на ЕС, чрез тяхното присъединяване към същия, финансовите пазари бяха наново регулирани чрез законодателството така, че да могат съответно да се напаснат.
Познавате ли проекта за нов български кодекс за застраховането? И смятате ли, че българският застрахователен пазар е готов да го прилага?
- Всяка страна притежава известна свобода на действие, що се отнася до начина на усвояване на директивите на Европейския съюз. Сега България е наред да определи кога и как ще направи тези стъпки към интеграцията. Знаете, че сред застрахователната общност в момента тече широка дискусия във връзка с либерализирането на задължителната автомобилна застраховка Гражданска отговорност. Някои колеги смятат, че крачката трябва да бъде направена от 1 януари 2007 г., а не от 1 януари 2006 година.
Европейските цени са доста високи за средностатестическия българин, а застрахователните суми на отговорност може би няма да са по силите на много от българските застрахователи...
- Причина за пазарни сътресения както в България, така и в другите централно- и източноевропейски страни е неочаквано високата скорост, с която се осъществяват промените и недостатъчното време за подготовка и адаптация към тях, в което обаче има и предимства. Представете си, че пътувате с колата си за Испания и на някое кръстовище видите български автомобил, претърпял пътнотранспортно произшествие. За да могат сънародниците ви да се приберат живи и здрави у дома, трябва да бъдат обгрижени застрахователно - да им бъде предоставена медицинска помощ, а автомобилът им да бъде отремонтиран. В голямото пространство на Европейския съюз премиите и отговорностите са други и тъй като България скоро ще се присъедини към него, застрахователните цени трябва да бъдат валидни за всички.
Застрахователите обаче смятат, че бързането ще предизвика дъмпингови цени. Основателни ли са страховете им?
- Не може да се предлагат дъмпингови цени, защото основна предпоставка за всеки бизнес е средносрочното определяне на цената, която да покрива разходите. Затова мениджмънтът не бива да допусне клиентът да бъде излъган с необосновано очакване, което не отговоря на действителността, защото и у него все някога настъпва пробуждане.
За Български имоти най-важното е да поддържа стабилна политика на цените, които да са адекватни на предлаганите услуги.
Кои други застрахователни ниши се готвите да атакувате? Стремите ли се към участие в застраховането на инфраструктурни проекти, на проекти в туристическата индустрия?
- Работим в почти всички застрахователни сектори, но нямаме желание да се специализираме. Предлагаме на клиентите всички типове иновативни продукти. Приоритет за нас е автомобилното застраховане, което е и с най-голям дял на българския застрахователен пазар. Предлагаме собствени специфични продукти и в животозастраховането. Правим сериозни стъпки и в корпоративното застраховане. Търсят ни австрийски компании с бизнес в региона и в страната.
Известно е, че Австрия е най-големият инвеститор в България. Проявяваме интерес към всяка стопанска сфера. Българската туристическа индустрия преживява в момента възход с мощното строителство на хотели. Български имоти по традиция застрахова туристическия бизнес и не виждам причини да не го прави и в бъдеще, най-малкото защото имаме нужния опит и ноу-хау в този сегмент. Интересни за нас са и фирмите от индустриалния и търговския сектор. Ще се фокусираме във всички печеливши сектори, не бих изключил нито един.
Познавате ли други международни застрахователи, които се интересуват от българския пазар?
- Когато за първи път дойдох тук със семейството си, моят осемгодишен син се забавляваше, като издирваше рекламни пана на познати му от Австрия и Германия фирми. И беше въодушевен, че ги преоткрива в София. Смятам, че консолидационните и интеграционните процеси в страната отдавна са започнали. Западноевропейските застрахователи са тук, защото са прозрели пазарен шанс. Винер Щетише инвестира в България още през 2002 година.
Български Имоти е част от група Винер Щетише, която присъства в 16 страни и чрез нейните около 30 дружества, се утвърди като водещ застрахователен инвеститор в Средна и Източна Европа. За намеренията на една международна компания се съди най-вече по това какви капиталовложения прави в страната и каква бизнес стратегия развива. Девизът на Винер Щетише е парите, които печелим в една страна, да остават и да бъдат реинвестирани в същата страна.
Какви са личните ви амбиции като като един от новите ръководители на ЗК Български имоти?
- Бих искал да съдействам за развитието на компанията на местния пазар и гледам на себе си като на свързващо звено между Винер Щетише и Български имоти.
Семейството ви придружи ли ви в София?
- Остана във Виена. Съпругата ми работи, има собствен бизнес, а синът ни ходи на училище. Но те често ми гостуват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във