Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България ще инвестира 1.72 млрд. евро за устойчиво развитие на градовете и регионите

България ще инвестира 1.72 млрд. евро за устойчиво развитие на градовете и регионите. От тях 185.5 млн. евро ще могат да се използват за подобряване на жилищния фонд, включително за енергийна ефективност. Тези средства са по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 година. По нея ще могат да се реализират и проекти за изграждане на „зелена“ инфраструктура, общински жилища и благоустрояване на цели квартали. В този процес ще се търсят локални решения в борбата с климатичните промени и прехода към зелена икономика.

Това е обявила министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова пред колегите си в рамките на поредната сесия на Комитета по градско развитие, жилищна политика и управление на земята на  икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE).

Днес е един много труден момент за цялото човечество заради климатичните промени и пандемията от COVID-19. Работейки дистанционно, милиони хора превърнаха домовете си в офиси. „Други, заради задълбочаващата се икономическа криза и намалени доходи, обслужват трудно ипотечните си кредити и са в риск от загуба на жилище, и дори бездомност“, отбелязва министър Комитова.

В този момент повече от всякога, е важно да бъде осигурен достъп на гражданите до здравословни жилища на разумни цени. На дневен ред е и темата за „позеленяването“ на градовете чрез прилагане на различни архитектурни и градоустройствени решения, които ще допринесат за по-доброто качество на живот, подчертава министърът.

Данните показват, че на сградите в Европейския съюз се падат 40% от употребата на енергия и 36% от въглеродните емисии, което ги превръща в един от основните фактори за изменение на климата, затова промяната в енергийните характеристики на жилищния фонд е без алтернатива. Обновяването ще се извършва както със средства по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., така и  чрез реализацията на мерки в Плана за възстановяване и устойчивост на България. Основни цели ще бъдат енергийни спестявания повече от 30%, прилагане на устойчиви решения и преход към зелена икономика.

Предвидената финансова помощ за тези цели по Механизма за възстановяване и устойчивост е около 600 млн. евро. А нуждите за обновяване на жилищния фонд в България обаче са много по-големи, защото той е силно амортизиран.

Facebook logo
Бъдете с нас и във