Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България-Северна Македония: Политически сръдни и ръст в търговията

Неравно вървят политическите отношения между България и Северна Македония през годините, като съседите ни все се оповават на нашето любвеобилно отношение към тях. А то е заложено още от първия ден на обявяване на независимостта на страната им през 1991 година. За съжаление, съседите ни приемат това за наша слабост и продължават да злоупотребяват с доброто ни желание за подкрепа за напредъка на страната, в т.ч. и за приемането й за член на Европейския съюз.   

Проблемите - големи или малки, политически или исторически, трябва да се решават с разговори и взаимни отстъпки. Правило, което не всички прилагат.  И трябва да се подхожда прагматично към заявената позиция на България, че  не може да подкрепи началото на преговорния процес на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз. И очакванията, че България ще отстъпи след натиск от големите държави в общността, не им прави чест. 

Всъщност и двете страни имат интерес от приобщаването на Северна Македония към ЕС, но заедно с това е важно и другото, че тя трябва да отговори на критериите, на базата на които да започне преговорите.

В същото време

търговско-икономическите връзки между двете страни се развиват много добре. 

Северна Македония е сред основните търговски партньори на България в износа за трети страни, като заедно с Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, и Руската федерация, формират 54.9% от експорта извън Европейския съюз. Това показват данните от националната статистика за периода януари - септември тази година.   

В сравнение с деветте месеца на миналата година износът на България расте със 7.4% и е в размер на 659.1 млн. лева. Вносът от съседната страна намалява и е на стойност 406.6 млн. лева, като стокообменът е за 1.07 млрд. лева. Преди година по същото време фирмите от двете страни са били сключили сделки за 1.09 млрд. лева, но трябва да се вземе предвид и трудната ситуация с Ковид кризата от началото на 2020-а. Но търговското салдо остава положително за България и е в размер на 252.5 млн. лева.

Структурата на българския износ за Северна Македония през последните години е сходна със структурата на общия износ на страната, като доминират стоките с относително ниска степен на преработка и полуфабрикатите. Структурата на българския износ съответства на тази от предходните години, което показва наличието на утвърдени пропорции и известно “циментиране” на тези съотношения. В стойностно отношение най-голям е износът на електроенергия, на нефтени масла и масла от битуминозни минерали, на други нефтопродукти, черни метали и чугун, слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции.

При вноса от Северна Македония в България най-голям е делът на оловните, медните и цинкови руди и концентрати - почти 50%, плосковалцувани черни метали, метални и пластмасови тръби, жици и кабели.

Перспективни стоки за износ за Северна Македония са изделията с висока добавена стойност като компютърни елементи и възли, електротехнически материали и компоненти, електроенергетично оборудване, машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост (месопреработване, млекопреработвателна промишленост, винарство), транспортни средства (автобуси, трактори, леки коли). Стабилни по отношение на износа остават електроенергията и нефтените продукти.

В областта на двустранните инвестиции прави впечатление по-голямата активност на българските фирми в Северна Македония, в сравнение с тази на македонските компании в България. Сравнително добра активност на инвеститорите от Северна Македония се отчита в секторите селско, ловно и горско стопанство, където те са на второ място (след Австрия - 4%) с дял от 2.1% от общия размер на вложенията в тези сектори.

В края на 2019 г. "Скейл Фокус", най-голямата българска софтуерна компания, навлезе на пазара в Северна Македония с планирана инвестиция от 45 млн. евро и план за разкриване на около 300 работни места.

Интерес за сътрудничество има. През последните три месеца по над три хиляди македонци са пътували до България със служебна цел, което намира израз и в търговския стокообмен. 

Българската страна е заинтересована и от разширяването на деловите контакти между туроператорите от двете страни с цел увеличаването на туристопотока. По брой чуждестранни граждани, посетили България, Северна Македония заема шесто място за 2019-а. Гражданите съседната страна пътуват безвизово за България (от 19 декември 2009 г.), което се наложи като предпоставка за ежегодния ръст на туристите от Северна Македония.

За деветте месеца на тази година 195 083 македонски граждани са били у нас. 

Но заедно с това политическите търкания спират десетилетия вече развитието на важни инфраструстурни проекти - нямаме жп връзка, все кроим планове за нови ГКПП, без да ги осъществяваме. Ако те станат реалност, ще има и повече туристи, и повече стокообмен и инвестиции.

 

На границата с Република Северна Македония
трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Българските граждани могат да пътуват до съседната страна без ограничения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във