Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България - с най-висок ръст на вредни емисии в ЕС

Сред страните членки с най-голям растеж на емисиите през първото тримесечие на 2022 година спрямо същия период на 2021 година са България (+38 на сто), Малта (+21 на сто) и Ирландия (+20 на сто).

Емисиите парникови газове са нараснали в почти всички страни членки на ЕС през първата половина на 2022 година спрямо същия период на 2021-а, което е знак за възстановяване от пандемията от COVID-19.

Само в две страни е отчетен спад на емисиите спрямо първото тримесечие на 2021 г. - и това са Нидерландия (-9 на сто) и Финландия (-1 на сто).

При сравнение на първото тримесечие на 2020 година със съответното тримесечие на 2019 година се очертава различна картина: почти всички страни членки на ЕС са регистрирали намаление на емисиите в началото на пандемията.

Няколко конкретни числа: през първото тримесечие на 2022 година емисиите парникови газове от икономиката на ЕС са били 1029 милиона тона.

Това количество е със 7% повече от същия период през 2020 г. и с 6% повече в сравнение с 2021 година. Все още обаче процентите вредни газове са под равнищата, отчитани преди COVID-19, съобщава "Евростат".

За сравнение - през първото тримесечие на 2019 г. всички икономически отрасли в ЕС са изхвърляли във въздуха 1035 милиона тона въглероден диоксид.

През първото тримесечие на 2022 година икономическите сектори, които са допринесли в най-голяма степен за емисиите парникови газове, са домакинствата (24%), електроенергията, доставки на газ (21%) и производството (20%). Следват селското стопанство (12%), транспортът и съхранението - 10 процента. Емисиите парникови газове са нараснали във всички сектори спрямо същия период на 2021 година с изключение на домакинствата, където показателят е останал на същото равнище  (в атмосферата са изхвърлени 245 милиона тона въглероден диоксид).

Най-голямо увеличение е отчетено в транспорта и съхранението (+21 на сто), минното дело (+15 на сто) и строителството (+11 на сто). 
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във